Konsolosluk ve İhtisas Memuru Olma Şartları, Dil Şartı ve Görevi Nedir?

Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımları için başvuru şartları ve detayları sizlerle paylaşacağız. Konsolosluk ve İhtisas Memuru Nedir? Sınav konuları Nedir?

Konsolosluk ve İhtisas Memuru Olma Şartları, Dil Şartı ve Görevi Nedir?

Konsolosluk ve İhtisas Memuru Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl alım yapılmaktadır. Adaylar Sınava katılarak başarı sırasına göre atama işlemleri yapılır. Aunı zamanda Konsolosluk ve İhtisas Memuru alımı için adaylardan herhangi bir KPSS şartı talep edilmiyor. İşin Olsa ekibi olarak sizlere Konsolosluk ve İhtisas Memuru hakkında bilgilendirme yapacağız.

Konsolosluk ve İhtisas Memuru Kimdir ve Görevleri Nedir?

Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

Dışişleri Bakanlığına alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev yapmaları öngörülmektedir.

Kimler Konsolosluk ve İhtisas Memuru Olabilir?

Adayların sınava katılabilmeleri için öncelikle genel olarak 657 Sayıl ıDevlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bunun dışında adayların Yaş, Eğitim ve Yabancı Dil şartlarını taşıyor olmaları gereklidir.

Genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" gibi şartlar aranacak.

Özel olarak ise:

01.01.2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonra doğmuş olanlar)

Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.

Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2018, 2019 veya 2020 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e- YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2018, 2019 veya 2020 yıllarında alınan puanların, bahse konu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Sınav Konuları Nedir?

Konsoloslu ve İhtisas memuru alımı için yazılı ve sözlü olarak memur alımı yapılacak. Bu yönde sınav detayları şöyledir.

Yazılı Sınav:

Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Türkçe Kompozisyon

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri

- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

Sözlü Sınav:

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 17:00
YORUM EKLE