Sumbas Belediyesi KPSS Şartsız Ekonomist Alıyor

Sumbas Belediyesi KPSS şartsız sözlü mülakatla ekonomist alımı yapacağını ilan etti.Başvuru koşulları ve çalışma koşulları hakkında detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sumbas Belediyesi KPSS Şartsız Ekonomist Alıyor

Sumbas Belediyesi’nde istihdam edilmek üzere 1 adet 4 yıllık iktisat mezunu ekonomist alınacak olup başvuru yapmak isteyen adayların belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Buna göre istenen şartlar arasında:

  • 65 7 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.Maddesinde belirtilen şartlar
  • Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
  • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya atfa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtiküp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak şartları yer almaktadır.

Başvuru Şekli

Adayların 24/09/2019-30/09/2019 tarihleri arasında saat l7:00'ye kadarSumbasBelediyesı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerekmekte olup posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınav Aşaması

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;

Sözlü sınav tarihi: 01/10/2019 saat 10:00 olarak belirlenmiştir.Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

İlgili ilana başvurmak isteyen adaylar için detaylar şu şekildedir.

YORUM EKLE