Konya Kadınhanı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Konya Kadınhanı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Konya Kadınhanı belediyesi personel alımı yapıyor

Konya Kadınhanı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Konya Kadınhanı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Konya Kadınhanı belediyesi personel alımı yapıyor. Konya Kadınhanı Belediyesi bünyesine dahil etmek üzere Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu olmak üzere 1 adet Mimar alacak. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde Başvuru bilgilerine, Sınav bilgilerine, Genel şartlara, Özel şartlara, Genel niteliklere,

Başvuru sırasında istenilen belgelere ve Genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.     KONYA İLİ KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, adedi, eğitim durumu belirtilen tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Sıra No Sözleşmeli Çalışacağı Unvanı Sınıfı Adedi Eğitim Durumu 1 Mimar T.H. 1 Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu olmak 1-Giriş Sınavı : Sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü mülakat sınav tarihi: 29.12.2014 Saat : 14:00 Sözlü sınav yeri: Kadınhanı Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz.
Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonucu adaylara tebligat yapılacaktır.
SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI: . 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-Alım yapılacak branşlarda Üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun olmak. 3-Görevlerini devamlı yapmasına engel olacak sağlık sorunları bulunmamak. 4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 5-Konya ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 6-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
BAŞVURU ŞEKLİ: Adayların 22.12.2014 tarihi saat 17:00'e kadar Kadınhanı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğ. Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. ( Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER : 1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi, 2-Nüfus cüzdanı, 3-Yerleşim yeri belgesi, 4- Özgeçmişini anlatan CV 5- Sağlık Raporu, 6- 2 Adet vesikalık fotoğraf, 7- Askerlik durumunu gösterir belge, 8- Adli sicil belgesi,

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2017, 10:40

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE