Konya Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Konya Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Konya Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Konya Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Konya Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Konya Büyükşehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor. Sizde Konya Belediyesinde çalışarak iyi bir kariyer fırsatı yakalayabilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre Hukuk Fakültesinden mezun olmuş 2 adet Avukat Alacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerden sınav için başvuru şartlarına, başvuru şekline ve başvuru sırasında istenilen belgelere ulaşabilirsiniz.

Giriş Sınavı ve Tarihi: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup; Sözlü sınav tarihi 03.11.2014 saat 10:00 olarak belirlenmiştir. Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaklardır. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonuçları belediyemiz internet sitesinde (www.konya.bel.tr.) yayınlanacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2-Üniversitelerin Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmeli bulunmamak, 3-Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak, 4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ: Adayların 21.10.2014 - 22.10.2014 tarihleri arasında saat 17:00' ye kadar Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER 1-Özgeçmiş. 2-Diploma. Sözlü Mülakat Sınav Tarihi: 03.11.2014 Saat: 10:00 Yer: Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu

YORUM EKLE