Kadıköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Kadıköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Kadıköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Kadıköy Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Kadıköy Belediyesi Personel alımı yapıyor. Kadıköy Belediyesi bünyesine dahil etmek üzere, 1 adet Avukat, 1 adet Şehir Plancısı, 4 adet Mimar, 8 Mühendis, 4 adet Tekniker, 1 adet Hemşire olmak üzere toplamda 19 adet Sözleşmeli çalışmak üzere personel alacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde Aranan niteliklere, Başvuru bilgilerine, Başvuru sırasında istenilen bilgilere, genel niteliklere ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alınacaktır. SIRANO UNVANI SINIFI ADEDİ EĞİTİM DURUMU 1 Avukat AH. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak 2 Şehir Plancısı T.H. 1 Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olmak 3 Mimar T.H. 3 Fakültelerin Mimarlık Bölümünden mezun olmak 4 Mimar T.H. 1 Fakültelerin Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun olmak 5 Mühendis T.H. 6 Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak 6 Mühendis T.H. 1 Fakültelerin Orman Mühendisliği Bölümünden mezun olmak 7 Mühendis T.H. 1 Fakültelerin Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmak 8 Tekniker T.H. 3 Meslek Yüksek Okullarının İnşaat Bölümünden mezun olmak 9 Tekniker T.H. 1 Meslek Yüksek Okullarının Harita Kadastro Bölümünden mezun olmak 10 Hemşire S.H. 1 Meslek Yüksek Okullarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

ARANAN DİĞER ŞARTLAR: 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak. 3-Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak. 4-İstanbul Anadolu Yakasındaki İlçelerin sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (İlan döneminde yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacak.) 5-Teknik kadrolar için görevinin gerektirdiği en az 1 yazılım programı bilmek. 6-Diğer kadrolar için Temel Bilgisayar Programların bilmek. 7-Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kadroları için en az 1 yıl Yerel Yönetim deneyimi olması. 8-Tekniker kadroları için en az 3 yıl Yerel Yönetim deneyimi olması.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER: 1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi 2-Nüfus cüzdan fotokopisi 3-Yerleşim yeri belgesi 4-Özgeçmiş 5-Sağlık raporu 6-Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge 7-2 adet vesikalık fotoğraf 8-Adli sicil belgesi 9-657 Sayılı D.M.K. 'nun 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadığına dair beyanı BAŞVURU: Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 21/11/2014 Cuma günü saat 16 : 30' a kadar Kadıköy Belediye Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir.

SINAV: Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır. (Sözlü sınav Tarihi: 28/11/2014- Saat 14 :00) Aykurt NUHOĞLU Belediye Başkanı

YORUM EKLE