Doğankent Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Doğankent Belediyesi personel alımı gerçekleştiriyor. Doğankent Belediyesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alacak. Sizde Doğankent Belediyesi iş başvurusunda bulunmak için ilanın devamında verilen bilgileri inceleyiniz.

Doğankent Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı 2016
Doğankent Belediyesi personel alımı gerçekleştiriyor. Doğankent Belediyesi bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alacak. Sizde Doğankent Belediyesi iş başvurusunda bulunmak için ilanın devamında verilen bilgileri inceleyiniz.

Doğankent Belediyesi 18 Nisan 2016 tarihl yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki çalışan personel ihtiyacını gidermek üzere 1 adet İnşaat Mühendisi alacak. Alınacak mühendis tam zamanlı çalışacaktır. Adayların kadroya dahil olabilmeleri için Doğankent Belediyesinin yapacağı Sözlü Sınav da başarılı ğuan almaları gerekmektedir. Sınav 29 Nisan 2016 tarihi saat 11:00 da yapılacaktır. 

Sınava katılma şartları nelerdir?
  • Üniversitelerin İnşaat Mühendisi fakültesi mezunu olan adaylar,
  • Başka kurumda sözleşmeli olarak çalışmamak, 
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık durumuna sahip olmayan adaylar,
  • 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan şartları taşıyan adaylar,
  • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  • İlan tarihinden önce Giresun ili Doğankent ilçesi sınırları içinde ikamet ediyor olan adaylar,
Adaylar ne zaman başvuru yapacak ve başvurular nereye yapılacak?

Başvuruda bulunacak olan adaylar, 18 Nisan 2016 tarihi ile 28 Nisan 2016 tarihleri arasında saat 17:00 a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmekltedir. Başvurular, Doğankent Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
İlanın tam metni için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE