Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı yapıyor

Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı yapıyor. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Çankırı Belediyesi Harita Mühendisliği Lisans Bölümünden mezun olmuş 1 Harita Mühendisi ve Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü mezunu olmuş 1 İnşaat Teknikeri  Olmak üzere tam zamanlı çalışmak şartı ile toplamda 2 sözleşmeli personel alacaktır. Alt kısımda paylaşmış olduğumuz bilgiler içerisinde, sınav giriş tarihini, sınav için başvuru şartlarını, başvuru şeklini ve başvuru sırasında istenilen belgelere ulaşabilirsiniz. T.C. ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince boş bulunan aşağıda sımfı,unvarn,adedi ve öğrenim durumu belirtilen 2 adet tam zamanlı teknik personel alımı yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ TARİHİ: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi 20.10.2014 günü saat 10.00'da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür,kavrayış,ifade ve temsil kabiliyeti,davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup,olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonucunu kazananlar Belediyemizin internet sitesinde yayınlanacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI: 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-Üniversitenin ve meslek Yüksek Okulunun ilgili bölümünden mezun olmak,başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak. 3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak. 4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma,devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ: Adayların 13.10.2014-15.10.2014 tarihleri arasında 17.00'ye kadar Çankırı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 1-Başvuru dilekçesi 2-Öğrenim durum belgesi fotokopisi 3-Nüfuz Cüzdanı fotokopisi 4-Fotoğraf (2 adet)İrfan DİNÇ 5-Özgeçmiş CV.Belediye Başkanı 6-İkamet Belgesi

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE