Yenikent Belediyesi 9 Memur Alımı Başvuruları Ne Zaman? KPSS En Az 55 Puan

Yenikent Belediyesi bünyesine memur alımı için ilan yayımladı! Başvuru süreci önümüzdeki ay başlayacak. Kimler başvuru yapabilir? Başvurular ne zaman başlıyor?

Yenikent Belediyesi 9 Memur Alımı Başvuruları Ne Zaman? KPSS En Az 55 Puan

Belediye memur alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Son zamanlarda Koronavirüs nedeni ile alım yapayan belediyeler normalleşme sürecinde alımlarına başladı. Bu kapsamda Kütahya ilinde hizmet vermekte olan Yenikent Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında lisans mezunu memur alımı yapılacak.

ALIM KADROSU VE DETAYLARI:

Yenikent Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında Kadın Erkek adaylar içerisinden Muhasebeci alımı yapılacak. Bu yönde adayların Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, Muhasebe veya Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının herhangi birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Yenikent Belediyesi adaylardan özel olarak, KPSS şartı ve eğitim şartı arıyacak. Bu yönde 2018 yılında yapılmış olan KPSS'den P3 puan türünden en az 55 Puan alınmış olması gereklidir. Aynı zamanda Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, B Sınıfı sürüc belgesine sahip olmak ve belirtilen eğitim şartını taşıyor olunması gereklidir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS 55 Puan İle Memur Alımı ilanı için başvuru süreci 04 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 07 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecektir. Bu yönde başvurular sadece mesai saatleri içerisinde Belediye'ye istenen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

İlanın Tam Metni Burada

Başvuru sürecinden haberdar olmak için İşin Olsa mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

YORUM EKLE