Yeni İlanlar Geldi! 4 Belediye 110 Memur Alımı Yapacak! KPSS En Az 60

Belediyeler Memur Alımı ilanlarını yayımladı. 4 farklı belediye bünyesine 110 memur alımı yapacak. Şartlar ve belediyelerin kadro dağılımı haberimizde.

Yeni İlanlar Geldi! 4 Belediye 110 Memur Alımı Yapacak! KPSS En Az 60

Belediyeler memur alımı ilanı yayımladılar. Söz konusu yayımlanmış olan ilanlara göre 4 farklı belediye bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda Belediye Personeli Alımı yapılacak. İlgili haberlere göre 4 belediye toplamda 110 Memur Alımı için adaylardan bazı nitelikler aranacak.

Peki hangi belediyeler memur alımı yapacak? Hangi kadrolarda alım yapılacak? Adaylardan aranacak başvuru şartları nedir? tüm detayları aktarıyoruz.

HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMLARI YAPILACAK?

Söz konusu yayımlanan ilanlara göre,

  • Üsküdar Belediyesi,
  • Edirne Belediyesi,
  • Şişli Belediyesi,
  • Tanoba Belediyesi,

Zabıta Memuru Alımı, veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı ve İtfaiye Eri Alımı yapacak. Toplamda 110 kişilik kadro için alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Genel olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda,

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel olarak ise, 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden 60 KPSS Puanı İle Memur Alımı yapılacak. Ayrıca adayların Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve 30 yaşından büyük olmamak şartları aranacak.

ALIM YAPACAK BELEDİYELER:

Üsküdar Belediyesi 45 Zabıta Memuru Alacak. Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden alım yapılacak. Başvurular 26 Nisan 2021 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Edirne Belediyesi KPSS 60 puan ile 13 itfaiye Eri Alımı yapılacak. Başvurular 26 Nisan 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir.

Şişli Belediyesi Kadın Erkek adaylar içerisinden 50 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvurular 19 Nisan 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 07 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir.

Tanoba Belediyesi 65 KPSS Puanı ile 1 Zabıta memuru ve 1 Veri hazırlama ve Kontrol İşletmeni alacak. Başvurular 26 - 28 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.

İLANLARIN DETAYLARI:

Tanoba Belediyesi 65 KPSS Puanı İle Zabıta ve VHKİ Alımı Yapacak

Şişli Belediyesi Kadın Erkek 50 Zabıta Memuru Alımı Yapacak!

Edirne Belediyesi 13 İtfaiye Eri Alımı! KPSS 60 ve Lise, Ön Lisans, Lisans

Üsküdar Belediyesi En Az Lise Mezunu 45 Zabıta Memuru Alacak!

YORUM EKLE