Van Büyükşehir Belediyesi 7 Unvanda KPSS En Az 60 Puan ile 112 Memur Alımı!

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 112 kişilik kadro ile farklı unvanlarda Memur Alımı yapılacak. Kadro dağılımı ve şartlar haberimizde.

Van Büyükşehir Belediyesi 7 Unvanda KPSS En Az 60 Puan ile 112 Memur Alımı!

Van Büyükşehir Belediyesi Memur alımı ilanı yayımladı. Bugün Yayımlanan ilana göre Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere farklı 7 Unvanda Belediye Personel Alımı yapılacak. Alımlar KPSS Puanı  ile İlk Defa atanacaklara dair Sınav ve atama yönetmeliği ve Belediye Zabıta Memuru Yönetmeliğine göre 112 Memur Alımı yapılacak. Peki alım yapılacak kadrolar nedir? Kimler başvuru yapabilecek?

Hangi Kadrolarda Memur Alımı Yapılacak?

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevlendirmek üzere,

 • 8 Mühendis,
 • 5 Şehir Plancısı,
 • 4 Avukat,
 • 65 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
 • 5 Bilgisayar İşletmeni,
 • 10 Belediye Terafik Memuru,
 • 15 Zabıta Memuru,

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Van Büyükşehir Belediyesi adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamındaki şartlar aranacak. Buna göre;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardan özel olarak KPSS, Eğitim şartları aranacak. Zatıta memuru alımları için sürücü belgesi şartı ve Boy şartı aranacak. Ayrıca Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

KPSS Şartı:

2020 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmak.

Eğitim Şartı:

Zabıta Memuru Şartları:

Erkek adaylar için 167 cm ve Kadın adaylar için 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşından büyük olmamak ve En az B Sınfıı sürücü belgesine sahip olmak gereklidir.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Van Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı için adaylar başvurularına 08 Mart 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını en geç 12 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştireceklerdir. Bu kapsamda başvurular Elektronik ortamda, Belediyemiz www.van.bel.tr internet adresine, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Van Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sk. No: 5 İpekyolu / VAN) gönderebileceklerdir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nedir?

a) Başvuru Formu Belediyemizin www.van.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM wep sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

i) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

j) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 01:52
YORUM EKLE