Şahinbey Belediyesi 4500 TL Maaş İle 50 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Şahinbey Belediyesi Zabıta Memuru Alımı ilanı yayımladı. Lisan mezunu adaylar içerisinden 50 memur alımı yapılacak. Kadın Erkek şartlar nedir?

Şahinbey Belediyesi 4500 TL Maaş İle 50 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

. Belediye Memur Alımı için ilan yayımladı. Yapılan Duyuruya göre Şahinbey Belediyesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 50 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapacağını bildirdi. 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Şahinbey Belediyesi bünyesine 50 Zabıta Memuru Alımı yapacağını bildirdi. Belediye Memur Alımı için Kadın Erkek Adaylar başvuru yapabilecek olup adaylardan aranacak şartlar ve ilan detayları haberimizde.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

Belediye Genel idare Hizmetleri sınıfında 7/9 Dereceli kadroya Lisans mezunu 50 Memur Alımı yapılacak. KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olan adaylar başvuru yapabilecekler.

Zabıta Memuru Olma Başvuru Şartları Nedir?

Belediye Zaıta Memuru alımı için özel olarak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak, Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan KPSS'den P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.

Memur Alımı Ortak Şartlar:

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Şahinbey Belediyesi Memur Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Zabıta Memuru alımı başvuruları 13 Aralık 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 17 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başvurular geçerli sayılacak. Başvurular bazı belgeler ve Başvuru Formu ile birlikte şahsen Belediye ye yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE