Safranbolu Belediyesi En az 60 KPSS İle Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alacak!

Belediye Kadın Erkek adaylar içerisinden en az 60 KPSS puanına sahip memur alımı yapacak. Lisans ve Ön Lisans Mezunu kadro dağılımı burada.

Safranbolu Belediyesi En az 60 KPSS İle Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alacak!

Belediyelerin memur alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Az önce gelen Belediye Personel Alımı duyurusuna göre Safranbolu Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda ve farklı eğitim seviyelerine ait memur alacak.

Bu kapsamda Safarbolu Belediyesi 657 Sayılı Devlet memurları kanuna tabi ve belediye Zabıta ile İtfaiye eri yönetmeliğine göre Zabıta memuru Alımı ve İtfaiye Eri alımı yapılacak.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

Safranbolu Belediyesi Ön Lisans mezunu 4 İtfaiye eri alacak. Lisans mezunu ise 4 Zabıta Memuru alımı yapacak. Bu kapsamda,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

KPSS şartı:

Adaylardan 2020 yılında yapılan KPSS'den puan şartı istenecek. Bu kapsamda İtfaiye Eri alımı için adayların KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış, Lisans Mezunları için ise KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

Diğer Özel Şartlar:

  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • d) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • Yabancı Dil şartı aranan kadro unvanları için YDS İngilizce sınavından en az (C) düzeyinde puan almış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Belediyenin memur alımı başvuruları 18 Mayıs 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:6 Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İLANI TAM METNİ

YORUM EKLE