Resmi Gazetede Yayımlandı: Belediye Düz Memur ve Zabıta Memuru Alıyor

Resmi Gazetede 09 Ağustos 2002 tarihli kamu ilanları yayımlandı. Belediyeye KPSS en az 55 puan ile iki farklı alanda memur alımı yapılacak.

Resmi Gazetede Yayımlandı: Belediye Düz Memur ve Zabıta Memuru Alıyor

Belediye Memur Alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Resmi Gazete'nin 09 Ağustos 2020 tarihli belediye memur alımı ilanına göre Afyonkarahisar'da hizmet vermekte olan Akharım Belediyesi bünyesine iki farklı alanda memur alımı yapacak. Memur alımları düşük KPSS puanı ile yapılacak. Bu kapsamda ön lisans ve lisans mezunu alım kadroları şöyledir.

ALIM KADROLARI:

Belediye 1 kişilik kadro ile lisans mezunu düz memur alacak. Adaylardan KPSSP3 puan türünden en az 55 puan almış olmak şartı aranır. Bir diğer kadroya göre 1 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Buna göre KPSS 65 puan ile zabıta alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Resmi Gazetede yayımlanan belediye memur alımı ilanına başvurular 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c. Memur kadrosu için MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

ç. Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e.3.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

belediyeye memur alımı için başvurular 18 Eylül 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 22 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akharım belediyesi, Hisar Mahallesi Şehir Caddesi. No: 5 adresindeki Akharım Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilecektir.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2020, 11:57
YORUM EKLE
YORUMLAR
KENAN ULUĞ
KENAN ULUĞ - 2 yıl Önce

MAKİNE VE TIBBİ SEKRETERLİK MEZUNUYUM