Resmi Gazetede Yayımlandı! Belediye 60 KPSS İle Memur Alımı Yapacak

Geyve Belediyesi memur alımı yapacak. Resmi Gazetede yayımlanan ilan ile 60 KPSS puanına göre Zabıta Memuru alımı yapılacak. İşte detaylar.

Resmi Gazetede Yayımlandı! Belediye 60 KPSS İle Memur Alımı Yapacak

Resmi gazetede 13 Kasım 2020 tarihi itibari ile yayımlanan ilana göre 8 kişilik kadro ile Zabıta Memuru alımı yapılacak. Yayımlanan ilana göre Belediye 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında ve Belediye Zabıta yönetmeliğine göre yapılacak.

KADRO DETAYLARI:

Geyve Belediyesi Kadın Erkek adaylar içerisinden Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak. Aynı zamanda En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gereklidir.

DİĞER ZABITA MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

Android İşin Olsa Uygulamamız

İOS İşin Olsa Uygulaması

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

ZABITA MEMURU ALIMI ÖZEL ŞARTLARI:

Belediye adaylardan özel olarak, 2020 yılında yapılmış olan Kamu personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası almamış olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlardan 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Geyve Belediyesi memur alımı için başvurular 21 Aralık 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 25 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece Belediyenin yazı işleri müdürlüğüne yapılacaktır. 

YAYIMLANAN İLAN BURADA

YORUM EKLE