Resmi Gazete'de Yayımlandı! Belediye 65 KPSS Puanı İle Memur Alacak

Resmi Gazte'de günün ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre Aksaray ilinde bulunan belediye bünyesine düşük KPSS puanı ile personel alacak.

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Belediye 65 KPSS Puanı İle Memur Alacak

Aksaray ilinde hizmet vermekte olan Gülpınar Belediyesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere İlk defa atanmak üzere memur alımı yapacak. Bu kapsamda Gülpınar Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında Düşük KPSS puanı ile Tekniker kadrosuna alım yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Gülpınar Belediyesine Teknik Hizmetler sınıfında 8. Dereceli kadrolara 1 Kişilik kadro ile Tekniker alımı yapılacak. Sözk onusu ilana Kadın ve Erkek adaylar başvuru yapabilecekler. Ayrca Önlisans mezunu adaylar alınacak olup KPSS93 puan türünden en az 65 puan almış olmaları gereklidir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlan edilen tekniker kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
  •  İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR:

Gülpınar Belediyesi personel alımı başvuru süreci 15 Mayıs 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 18 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Bu kapsamda adaylar başvurularını Elektronik ortamda, Belediyemiz www.gulpinar.bel.tr internet adresine veya Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Gülpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE