Resmi Gazete'de Yayımlandı! 60 KPSS İle 15 Memur Alımı Yapılacak

Belediyeye memur alımı için ilan yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre Ön Lisans Mezunu KPSS 60 Puan İle Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de Yayımlandı! 60 KPSS İle 15 Memur Alımı Yapılacak

02 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmış olan ilana göre İstanbul Sarıyer Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olmak üzere istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta yönetmeliği hükümlerine göre 15 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru Alımı yapılacak. Bu yönde Ön Lisans mezunları içerisinden farklı alanlardan alım yapılacak.

KADRO DAĞILIMI:

15 kişilik boş kadro ile aşağıdaki alanlarda ön lisans mezunu alım yapılacak.

  • Yerel Yönetimler Ön Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile 9 Zabıta memuru,
  • Adalet Ön Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile 3 Zabıta memuru,
  • Yerel Yönetimler Ön Lisans programından mezun olmak, İngilizce YDS’de En Az (C) düzeyinde puan almış olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile 3 Zabıta Memuru alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesi’nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Adaylardan özel olarak 2018 yılında yapılan KPSS'den P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Erkeklerde 167cm ve Kadınlarda 160cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşından gün almamış olmak, Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya Kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak şartları aranacak.

BAŞVURULAR:

Sarıyer Belediyesi Memur alımı başvuruları 02 kasım 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 06 Kasım 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte beledieyeye yaypılacaktır.

YORUM EKLE