Resmi Gazete'de Yayımlandı! 4 Belediye 110 Memur Alımı Başvuru Ne Zaman?

Yayımlanan ilanlara göre 4 farklı belediye bünyesine memur alımı yapacak. 4 Belediyenin 110 memur alımı ilanı hakkında detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Resmi Gazete'de Yayımlandı! 4 Belediye 110 Memur Alımı Başvuru Ne Zaman?

Resmi Gazete memur alımı ilanları yayımlandı. 4 Belediye tarafından açıklanan ilanlara göre toplamda 110 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. Yayımlanmış olan ilaa göre adaylardan düşük KPSS puanı şartı talep ediliyor. Bu kapsamda adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu 4 belediye için 110 memur alımı başvuruları henüz başlamadı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan başvurular için ve ilanların detayları hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız.

ALIM YAPACAK BELEDİYELER:

Resmi Gazete'de yayımlanan memur alımı ilanlarına göre, İstanbul Eyüpsultan Belediyesi, Antalya Gazipaşa Belediyesi, Kocaeli Gebze Belediyesi ve Bursa Yıldırım Belediyesi bünyelerine memur alacak. Alımlar Düz memur ve Zabıta Memuru kadrolarında yapılacak.

ARANAN GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Zabıta Memuru Alımı Özel Şartları:

Zabıta memurlurluğu için adaylardan özel olarak, 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSp93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Erkeklerde 167 cm ve bayanlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak ve en az B veya A2 sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.

Düz Memur Alımı Özel Şartları:

Adaylardan,Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan  disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve KPSS'den P93 ve p3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Eyüp Sultan Belediyesi: 25 kişilik zabıta memuru alımı kadrosu ile 5 Lise, 10 Lisans ve 10 Ön Lisans mezunu memur alınacak.

Gazipaşa Belediyesi: 3 Ön Lisans ve 7 Lisans mezunu memur alımı yapılacak.

Gebze Belediyesi: 45 kişilik Zabıta Memuru kadrosu ile 14 Lisans ve 31 Ön Lisans mezunu memur alınacak.

Yıldırım Belediyesi: 20 Lisans ve 10 Ön Lisans mezunu toplamda 30 Zabıta Memuru alınacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR:

Yıldırım Belediyesi: 24/08/2020 - 28/08/2020 Detaylar İçin Tıkla

Gebze Belediyesi: 31/08/2020’den 9/09/2020 Detaylar için Tıkla

Gazipaşa Belediyesi: 19/08/2020 tarihinden 21/08/2020 Detaylı Bilgi İçin Tıkla

Eyüpsultan Belediyesi: 17/08/2020-21/08/2020 Detaylı Bilgi İçin Tıkla

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020, 08:28
YORUM EKLE