Pazar Belediyesi KPSS 60 Puan İle Kadın Erkek Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Rize İli Pazar Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda farklı alanlarda memur alımı yapacak. KPSS En az 60 puan ile alım detayları haberimizde.

Pazar Belediyesi KPSS 60 Puan İle Kadın Erkek Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Rize İli Pazar Belediyesi memur alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazetenin 21 Ocak 2021 tarihi ile yayımladığı ilan ile Pazar Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 10 kişilik boş kadro ile farklı 5 kadroda memur alımı yapacak. Bu kapsamda alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında yapılacak.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

  • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmamak. c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
  • Zabıta Memuru ve Şoför kadrosuna başvuracaklar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Pazar belediyesinin memur alımına başvurular  22 Şubat 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 24 ocak 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar başvurularını sadece belirtilen belgeler ile şahsen belediyeye yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Reşat Gökhan BAKIR
Reşat Gökhan BAKIR - 1 yıl Önce

Dostum 22 Şubat'ta başlayıp nasıl 24 ocakta bitiyor açıklar mısın