Lisans Mezunu KPSS 50 Puan İle Belediyeye Memur Alımı Başladı!

Belediyelere memur alımları devam ediyor. Bugün başvuru başlayan ve 50 KPSS puanı ile memur alımı yapacak belediye ilanı haberimizdedir.

Lisans Mezunu KPSS 50 Puan İle Belediyeye Memur Alımı Başladı!

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Karataş Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere fakrlı alanlarda memur alımı gerçekleştirecek. Belediyenin memur alımı için adaylardan genel ve özel şartlar aranacak. Bu yönde Kadın ve Erkek adaylar başvuru yapabilecek. Ayrıca adaylardan Lisans seviyesinde KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacak.

Memur Alımı Yapılacak Kadrolar Ve Özel Nitelikleri

Belediye bünyesine 2 kişilik kadro ile 9. dereceli kadroya 1 Muhasebeci ve 8 inci dereceli kadroya 1 Antrenör alımı yapılacak. Lisans Mezunu Memuru Alımı yapılacak olup özel nitelikler şöyedir.

Muhasebeci: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletme bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Antrenör: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Antrenörlük Eğitimi mezunu olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Genel Başvuru Şartları:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Başvuru Şartları:

Belediye büyesine 50 KPSS Puanı İle Memur Alımı yapacak olup adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden en az 50 puan almış olması gereklidir. Aynı zamanda Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, ve 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranacak.

Başvuru Süreci Başladı!

Karataş Belediyesine Memur Alımı başvuruları 09 Kasım 2020 tarihi itibari ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 13 kasım 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece Yeni Mahalle Atatürk Caddesi Karataş Belediyesi No:42’de bulunan Belediyenin Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir.

İlanın Detayları Burada

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 22:25
YORUM EKLE