KPSS 60 ve 67 Puan İle Belediyelere Memur Alımları Başladı

Belediyelerin memur alımı başvuruları Bugün Başladı. 3 Farklı Belediye bünyesine farklı alanlarda memur alımı yapacak. KPSS ve Diğer detaylar haberde.

KPSS 60 ve 67 Puan İle Belediyelere Memur Alımları Başladı

Belediye Memur alımı başvuruları başladı. 3 Farklı belediye bünyesindeki memur ihtiyacını karşılamak üzere farklı kadrolarda Memur Alımı yapılacak. Söz konusu belediyeler En az 60 KPSS Puanı İle Memur Alımı yapılacak olup kadro dağılımı ve başvuru şartlarını sizlerle haberimizde paylaşacağız.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Belediye Memur alımı başvuruları Bugün ( 27 Temmuz 2021 ) itibari ile başladı. Bu kapsamda belediyeler başvurularını en geç 30 temmuz 2021 tarihine kadar gerçekleştiriyor olmaları gerekmektedir. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte ilgili belediyelere şahsen gerçekleştirileceklerdir.

HANGİ BELEDİYELER MEMUR ALIMI YAPACAK!

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilanlara göre,

- Yıldıztepe Belediyesi bünyesine Kadın Erkek adaylar içerisinden 67 KPSS Puanı ile Tekniker alımı yapacak.

- Azatlı Belediyesi 60 KPSS İle Lisans Mezunu 1 Muhasebeci alımı yapılacak.

- Gediz Belediyesi 6 farklı kadro ile 10 kişilik boş kadro ile 3 Düz Memur, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Mühendis, 1 Mimar, 1 Peyzaj Mimarı ve 1 Şehir Plancısı alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

Özel Başvuru Şartları:

Söz konusu belediyelere memur alımı için adaylardan özel olarak, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gereklidir. Aynı zamanda Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak gerekmektedir.

YORUM EKLE