Konya Büyükşehir Belediyesi 126 İtfaiye Eri Alımı Genel ve Özel Şartlar Nedir?

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 126 kişilik kadro ile memur alınacak. Peki genel ve özel başvuru şartları nedir?

Konya Büyükşehir Belediyesi 126 İtfaiye Eri Alımı Genel ve Özel Şartlar Nedir?

Konya Büyükşehir Belediyesi uzun süredir memur alımı yapmıyordu. Gündeme düşen yeni bir ilanı ile oldukça dikkat çekti. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Ön Lisans mezunu 126 İtfaiye eri alımı yapılacak. Bizde İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde Belediyenin itfaiye eri alımı ilanı hakkında detayları paylaşacağız. 

İLANIN DETAYLARI NEDİR?

Konya Büyükşehir Belediyesi 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler doğrultusunda Dşüük KPSS puanı ile 126 kişilik kadro ile İtfaiye eri alımı yapılacak. Genel İdare Hizmetleri sınıfıda yapılacak alımlarda adaylardan, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik veya Sivil Savunma ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

KPSS Şartı: 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

Boy Şartı: Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak.

Yaş Şartı: Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sağlık Şartı: Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları gereklidir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alımı için adaylar başvurularına 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak ve en geç 29 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Başvurular //www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 06:21
YORUM EKLE