Karasu Belediye’sine 6 Zabıta Memuru Alımı Yapılıyor !!

Sakarya Karasu Belediyesi 6 Zabıta Memuru alımı yapacağını duyurdu.Alımlarla ilgili başvuru koşulları ve kadro dağılımını sizler için haberimizde derledik.

Karasu Belediye’sine 6 Zabıta Memuru Alımı Yapılıyor !!

Sakarya ili Karasu Belediye Başkanlığı’na 6 adet zabıta alımı yapılacaktır. Adaylar 26.07- 11.08.2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile kuruma gelmeli ve boy kilo ölçümlerini yaptırmalıdırlar.

Başvuru İçin Genel ve Özel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Herhangi suça teşebbüs ya da azmettirme gibi davranışlarda bulunmaması, adli sicil kaydının temiz olması

Çalışmasına engel teşkil olacak bedensel ya da zihinsel engelinin olmaması

Tüm kamu haklarından faydalanabilmek

Daha önce çalıştığı kurumdan disiplin suçu ya da ahlaka aykırı yüz kızartıcı bir suç işleyerek ayrılmamış olmak

Erkek adaylar için; askerliğini yapmış ya da muaf olmak. Ya da ileri bir tarihe tecil ettirmiş olmak

İlan edilen kadroların tüm şartlarını taşımak

Kadınlarda boy uzunluğu 160 cm, erkek adaylarda ise 167 cm. Kilo sınırı ise boyda 1 metreden artan sayıdan 10 kilo fark olması

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak

Başvuru İçin İstenilen Belgeler

2 adet fotoğraf

Kimlik ve ehliyet fotokopisi

Görevini yapmaya dair herhangi bir engelinin olmadığı

Adli sicil belgesi

Diplomasının aslı ya da noter onaylı bir nüshası

Erkek adaylar için askerlik bilgisine dair belge

Yabancı okul mezunları için denklik belgesi

KPSS sonuç belgesinin sonuç belgesi. ÖSYM ana sayfasından çıktı alınacak ve üzerinde doğrulama kodu bulunacaktır.

Sözlü ve Yazılı Sınav Şekli

Sınava kabul edilen adaylar 24.08.2021 tarihinde sözlü sınava girecektir

Sınav konuları şu şekildedir:

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

657 sayılı Devlet Memurları Yasası

Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat

Uygulamalı sınav ise sportif ve bedensel dayanıklılığı ölçmek üzere yapılacaktır

Sınav sonuçları belediyenin ana sayfasından bildirilecek olup, KPSS puanı, yazılı ve uygulamalı sınavdan aldıklarının ortalaması alınacaktır

Eğer iki adayın puanları eşit ise KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır

Herhangi eksik ya da yanlış belge olduğu saptandığı takdirde başvuru direkt iptal edilecektir

Kilo ve boy gibi özellikler belediye tarafından çıplak ayakla ölçülecektir.

YORUM EKLE