İBB 819 Memur Alımı Yapacak! 60 KPSS İle Lise, Ön Lisans ve Lisans

İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar içerisinden ve En az 60 KPSS Puanı ile. Kadro Dağılımı ve şartlar nedir?

İBB 819 Memur Alımı Yapacak! 60 KPSS İle Lise, Ön Lisans ve Lisans

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 819 kişilik boş kadro ile memur alımı ilanı yayımlandı. İBB bünyesindeki elsikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre istihdam edilmek üzere ve Zabıta Memuru ile İtfaiye Eri yönetmeliğine göre alım yapılacak. Peki Mezuniyete göre kadro dağılımı nedir? Kimler başvuru yapabilecek? Başvurular ne zaman başlayacak. İlan hakkında detayları işin olsa ekibi olarak sizlerle paylaşıyoruz.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 819 kişilik kadro ile 541 İtfaiye eri ve 278 Zabıta memuru alımı yapılacak. Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak.

Lise Mezunu: 155 Zabıta Memuru ve 180 İtfaiye Eri alınacak.

Ön Lisans Mezunu: 181 İtfaiye Eri ve 43 Zabıta Memuru alınacak.

Lisans Mezunu: 80 Zabıta Memuru ve 100 İtfaiye Eri alımı yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİELCEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 819 kişilik boş kadro ile memur alımı ilanı yayımlandı. İBB bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre istihdam edilmek üzere ve Zabıta Memuru ile İtfaiye Eri yönetmeliğine göre alım yapılacak. Peki Mezuniyete göre kadro dağılımı nedir? Kimler başvuru yapabilecek? Başvurular ne zaman başlayacak. İlan hakkında detayları işin olsa ekibi olarak sizlerle paylaşıyoruz.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 819 kişilik kadro ile 541 İtfaiye eri ve 278 Zabıta memuru alımı yapılacak. Alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak.

Lise Mezunu: 155 Zabıta Memuru ve 180 İtfaiye Eri alınacak.

Ön Lisans Mezunu: 181 İtfaiye Eri ve 43 Zabıta Memuru alınacak.

Lisans Mezunu: 80 Zabıta Memuru ve 100 İtfaiye Eri alımı yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİELCEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı için adayların bazı genel ve özel nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Yaş Eğitim, Boy gibi nitelikler talep edilecek.

Genel Başvuru Şartları:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak,

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Özel olarak adaylardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, En az B sınıfı sürücü belgesi olmak, Sınavın tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak ve Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmalar gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

819 Memur alımı başvuruları önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu kapsamda İtfaiye Eri Alımları için başvurular 25/5/2021 – 1/6/2021 tarihleri arasında ve Zabıta Memuru Alımları 21.06.2021 00 - 27.06.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını sadece Elektronik ortamda https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapacak olup çıktısını alarak istenen belgeler ile birlikte belediye ye teslim etmeleri gereklidir. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

ZABITA MEMURU ALIMI İLANI

İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı için adayarın bazı genel ve özel nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Yaş Eğitim, Bıy gibi nitelikler talep edilecek.

Genel Başvuru Şartları:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak,

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Özel olarak adayardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Daha önce görev yaplan Kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, En az B sınıfı sürücü belgesi olmak, Sınavın tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak ve Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmalar gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

819 Memur alımı başvuruları önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu kapsamda İtfaiye Eri Alımları için başvurular 25/5/2021 – 1/6/2021 tarihleri arasında ve Zabıta Memuru Alımları 21.06.2021 00 - 27.06.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını sadece Elektronik ortamda https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapacak olup çıktısını alarak istenen belgeler ile birlikte belediye ye teslim etmeleri gereklidir. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

ZABITA MEMURU ALIMI İLANI

İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

YORUM EKLE