İBB 278 Memur Alımı İlanı Resmi Gazetede Yayımlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine 278 memur alımı yapacak. İlan resmi gazetede yayımlanarak ilanın tüm detayları belli oldu.

İBB 278 Memur Alımı İlanı Resmi Gazetede Yayımlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilanı resmi gazetede yayımlandı. Geçtiğimiz günde de yayımlanan ilan şimdi ise Resmi Gazetede yayımlanarak resmiyet kazandı. İşin Olsa ekibi olarak ilgili ilan hakkında detayları sizlere aktarıyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere 278 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru Alımı yapılacak. Alımlar KPSS puanı ile yapılacak. Buna göre İBB 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere ve Belediye Zabıta Memuru Yönetmeliğine göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında alım yapılacak.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Adaylardan özel olarak 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans mezunu için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir. Ayrıca Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak ve Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak şartı aranacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İBB Memur Alımı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 27 Haziran 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Elektronik ortamda yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE
YORUMLAR
Atike uygun
Atike uygun - 2 yıl Önce

Zabıta memuru