Gölbaşı Belediyesi Düşük KPSS Puanı İle Tekniker Alımı Yapacak

Gölbaşı Belediyesi yayımladığı ilana göre Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden tekniker alımı yapılacak. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

Gölbaşı Belediyesi Düşük KPSS Puanı İle Tekniker Alımı Yapacak

Gölbaşı Belediyesi 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında tekniker alımı yapacak. Bu kapsamda Gölbaşı Belediyesi kadın Erkek adaylar içerisinden KPSS 60 puan ile Teknik Hizmetler sınıfında 7. dereceden Tekniker alımı gerçekleştirecek. 

Başvuru Şartları Nedir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Ayrıca bunun dışında 20189 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans seviyesinde KPSSp93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve Meslek Yüksekokulların, Tarla Bitkileri bölümünden mezun olmak şartı aranacak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Gölbaşı Belediyesi Tekniker alımı başvuruları 23 Kasım 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 25 Kasım 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Cumhuriyet Mahallesi, Karaağaç Caddesi, No: 5 Gölbaşı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir.

YORUM EKLE