Giresun Eynesil Belediyesi KPSS Olmadan Sözleşmeli Personel Alımı

Giresun Eynesil Belediyesi yaptığı duyurusunda bünyesindeki personel ihtiyacı için Sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım şartları ve başvurular haberin devamındadır.

Giresun Eynesil Belediyesi KPSS Olmadan Sözleşmeli Personel Alımı
Giresun Eynesil Belediyesi 26 Ocak 2017 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki personel ihtiyacını gidermek amaçlı tam zamanlı sözleşmeli olarak personel alımı gerçekleştirecek. Giresun Eynesil Belediyesi Lisans Mezunu 1 adet Mühendis alacak. 

Alınacak adaylardan, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları, Sağlık açısından herhangi bir sağlık problemi olmaması,Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşVet, hırsızlık, dolandırıcılılç sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz klzartlcl veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal Ve resmi ihale ve alım satümlara fesat karıştırma. Devlet sırlannı açığa verme, suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, Giresun İl sınrıları içerisinde ikamet ediyor olması, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmaması, Mesleğinde deneyimi olması, Adayların en az 4 yıl|ık İnşaat Mühendisliği bölümü fakültelerinden birini bitirmiş olmak şartları aranmaktadır. Bu şartlara uygun olan adayların başvuruları kabul edilecektir. 

Başvuruda bulunacak olan adaylar en geç 30 Ocak 2017 tarihi saat 16:00 a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, Öğrenim durumunu gösteriri belge, Nüfuz Cüzdanı aslı ve fotokopisi, Sağlık Raporu, 2 adet vesikalık fotoğraf ve yerleşim belgesi ile birlikte, Eynesil Belediyesi Yazı işleri Müdür|üğüne yapllacakt|r. Faks, Posta Ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapı|an müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca buraya tıklayarak ilanın tam metnine ulaşabilirsiniz.

YORUM EKLE