Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Gaziosmanpaşa Belediyesi memur alımı ilanı yayımladı. 30 Kişilik boş kadro ile farklı eğitim seviyelerine sahip Zabıta Memuru Alımı Yapılacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru alımı ilanı yayımladı. Yayımlanana ilana göre Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 30 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru Alımı yapacak. Yayımlanan duyuruya göre alımlar Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu kapsamında yapılacak. Peki başvuru şartları nelerdir? Mezuniyete göre kadro dağılımı nasıl?

30 Zabıta Memuru Alımı Detayları:

Gaziosmanpaşa Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında ve Belediye İtfaiye eri yönetmeliğine göre 30 kişilik boş kadro ile Lise mezunu 10, Ön Lisans Mezunu 10 ve Lisans mezunu 10 Zabıta Memuru alımı yapılacak. İşte kadro dağılımı:

Kimler Başvuru Yapabilir?

Gaziosmanpaşa Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda, 

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunu için KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gereklidir. Aynı zamanda Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak gereklidir.

Zabıta Memuru yönetmeliğine göre ise, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi itibari ile 30 yaşından büyük olmamak ve 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gereklidir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Belediye Memur alımı için adaylar başvurularına 31 Mayıs 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 04 Haziran 2021 tarihine kadar başvuruların yapılması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi - Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL adresine İstenen belgeler ile yapılacak.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE