Eyüpsultan Belediyesi Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 25 Zabıta Memuru Alacak

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru alımı için ilan yayımladı. En az lise mezunu 25 memur alımı yapılacak. İşte şartlar ve başvuru bilgileri.

Eyüpsultan Belediyesi Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 25 Zabıta Memuru Alacak

Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı resmi Kamu ilanları İnternet sitesinde yayımladığı ilana göre Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak için en az lise mezunu memur alacak. Memur alımı pozisyonu Zabıta memuru olarak belirtilmiş olup İlan hakkında detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlere aktaracağız.

İLANIN DETAYLARI:

Eyüpsultan Belediyesi 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında kadın Erkek adaylar arasından 25 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru Alımı yapılacak.İşte Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu memur alımı kadro dağılımı.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Eyüpsultan Belediyesi Adaylardan Genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise aşağıdaki nitelikler aranacak.

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSS P94, Önlisans 2018-KPSS P93 ve Lisans 2018-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanısıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS İngilizce veya Arapça sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Eyüpsultan Belediyesin bünyesine alımını yapacağı zabıta memuru alımı için başvurular 17 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 21 Ağustos 2020 tarihine kadar başvuruların yapılması gerekmektedir.

Başvurular istenen belgeler ile birlikte Nişanca Mahallesi Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresindeki Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

a) Başvuru formu, Belediyenin internet sayfasından (//www.eyupsultan.bel.tr) temin edilecektir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.),

ç) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.),

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, g) 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE