Eyüpsultan Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alımı Başladı! Başvuru Formu Yayımlandı

Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 25 zabıta alımı yapılacak. Başvuru formu yayımlanarak süreç başladı. İşte istenen belgeler.

Eyüpsultan Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alımı Başladı! Başvuru Formu Yayımlandı

Eyüpsultan Belediyesi zabıta memuru alımı için başvuru süreci başladı. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanmış olan zabıta memuru alımı ilanına göre başvuru süreci bugün itibari ile başladı. Sadece şartlar ıtaşıyan adayların başvuruları kabul edilecek. Peki Eyüpsultan Belediyesi Zabıta memuru alımı kadro dağılımı nedir? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru için istenen belgeler nedir?

KADRO DETAYLARI:

Eyüpsultan Belediyesi 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında ve Belediye Zabıta yönetmeliği hükümlerine göre 25 kişilik boş kadro ile Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu zabıta memuru alımı yapacak. Bu kapsamda dağılım şöyledir;

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Temmuz ayının ilk haftası yayımlanan belediye memur alımı ilanına göre Eyüpsultan Belediyesi bünyesine 25 zabıta memuru alacağını bildirmişti. Başvuru süreci Bugün ( 17 Ağustos 2020 ) itibari ile başlamış olup en geç 21 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını aşağıdaki belgeler ile birlikte belediye'ye şahsen gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU

İSTENEN BELGELER:

a) Başvuru formu, Belediyenin internet sayfasından (//www.eyupsultan.bel.tr) temin edilecektir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.),

ç) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.),

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, g) 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Adayların öncelikle 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmeketdir. Diğer şartlar ise,

- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSS P94, Önlisans 2018-KPSS P93 ve Lisans 2018-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanısıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS İngilizce veya Arapça sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.

YORUM EKLE