Düz Memur, Tahsildar, Şoför, Zabıta ve Trafik Memuru Alımı Başlıyor

Pazar Belediyesinin memur alımı başvuru süreci başlıyor. 5 farklı alanda alım yapılacak olup başvuru şartları ve detayları haberimizde.

Düz Memur, Tahsildar, Şoför, Zabıta ve Trafik Memuru Alımı Başlıyor

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Belediye memur alımı ilanına göre Rize Pazar Belediyesibünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 5 farklı alanda Memur Alımı yapacak. Başvuru süreci başlayacak olup İşin Olsa ekibi olarak sizlere haberimizde ilan hakkında detayları aktaracağız.

Rize Pazar Belediyesi 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 'Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği'' ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarını sizlere haberimizde aktaracağız.

HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

Rize Pazar Belediyesi 10 kişilik kadro ile memur alımı yapacak olup alım yapılacak kadrolar, Zabıta Memuru, Tahsildar, Belediye Trafik Memuru, Şoför ve Düz Memur Alımı yapılacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a)-Türk Vatandaşı olmak.

b)-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f)-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g)-Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

  • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmamak.
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
  • Zabıta Memuru ve Şoför kadrosuna başvuracaklar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!

Rize Pazar Belediyesinin memur alımı başvuru süreci 22 Şubat 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 26 Şubat 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular ve başvuru için istenen belgeler hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için Buraya Tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 00:23
YORUM EKLE