Büyükşehir Belediyesine 541 Memur Alımı İlanı Resmi Gazetede Yayımlandı!

Resmi Gazete ilanları yayımlandı. KPSS En Az 60 puan ile İBB 541 kişilik kadro ile Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu İtfaiye Eri Alımı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesine 541 Memur Alımı İlanı Resmi Gazetede Yayımlandı!

Büyükşehir Belediyesine Memur Alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazetede 27 Nisan 2021 tarihi ile yayımlanmış olan Belediye personel alımı ilanına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 541 kişilik boş kadro ile İtfaiye Eri alımı yapacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu ve Belediye İtfaiye Eri yönetmeliğine göre yapılacak.

Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu Memur Alımı Yapılacak!

Başvuru Şartları Nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alımı için adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise,

1. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak,

2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (10/6/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İBB Memur alımı başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 01 Haziran 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmeketdir. Adaylar başvurularını sadece Elektronik ortamda a https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

BAŞVURU BELGELERİ:

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
  • 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet) - Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
  • Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

YAYIMLANAN İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE