Büyükşehir Belediyesine 100 Memur Alım İlanı Resmi Gazetede Yayımlandı!

Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapılacak. 100 kişilik boş kadro ile İtfaiye Eri Alımı yapılacak. Adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gereklidir.

Büyükşehir Belediyesine 100 Memur Alım İlanı Resmi Gazetede Yayımlandı!

Resmi Gazetede Memur Alımı ilanı yayımlandı. Az önce gelmiş olan duyuruya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alımı ilanı yayımlanarak alımların en az 60 KPSS puanı ile yapılacağı açıklandı. Bu doğrultuda Büyükşehir belediyesi, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler ve Belediye İtfaiye Eri yönetmeliğine göre 100 kişilik boş kadro ile Memur Alımı yapılacak.

LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNU MEMUR ALINACAK!

Büyükşehir Belediyesi Kadın Erkek adaylar içerisinden Genel idare Hizmetleri sınıfında olmak üzere 100 kişilik kadro ile 50 Lise Mezunu ve 50 Ön Lisans Mezunu İtfaiye Eri Alımı yapılacak. Buna göre,

Kimler Başvuru Yapabilecek?

İzmir Büyükşehir Belediyesinin memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel Olarak ise, yukarıdaki tabloda belirtilen şartlar, KPSS, Eğitim, Yaş ve boy şartları aranacak. Bu kapsamda,

  • İlan edilen İtfaiye Eri kadroları için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
  • Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Büyükşehir Belediyesinin memur alımı başvuruları 24 Mayıs 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 28 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. Başvurular sadece başvuru formu ile birlikte ve istenene belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri Nedir?

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE