Beykoz Belediyesi 55 Memur Alımı Yasaklar Sonrası Başlıyor! Belgeler Nedir?

Beykoz Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 55 Zabıta memuru Alımı yapacak. Başvurular yasaklar sonrasında başlayacak. İşte başvuru detayları.

Beykoz Belediyesi 55 Memur Alımı Yasaklar Sonrası Başlıyor! Belgeler Nedir?

Beykoz Belediyesi geçtiğimiz günlerde yayımladığı memur alımı ilanına göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Memur Alımı Yapacağını bildirmişti. Alımlar Kadın ve Erkek adaylar içerisinden yapılacak olup Ön Lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Bu kapsamda Belediye personel Alımı başvuruları Tam Kapanma sonrası başlaycak. Peki kmler başvuru yapabilecek? Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

KADRO BİLGİLERİ NEDİR?

Beykoz Belediyesi memur alımları Zabıta memuru kadrosunda yapılacak. Alımlar Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak oluo adayların Herhangi bir Ön Lisans programından mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Buna göre Beykoz Belediyesi 50 Erkek ve 5 kadın Zabıta Memuru Alımı Yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Belediye adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesideki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, Yaş, KPSS, Boy ve Sürücü belgesi şartları aranacak. İşte özel nitelikler.

- İlan edilen unvan için son mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSS P93 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR YASAKLAR SONRASI BAŞLIYOR!

Beykoz Belediyesi Zabıta Memuru Alımı başvuruları sokağa çıkma yasakları bittiğinde başlayacak. Bu kapsamda Sokağa çıkma yasağı 17 mayıs 2021 tarihi saat 5:00 itibari ile bitecek olup adaylar başvurularına 20 mayıs 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 28 mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

Adaylar İlgili belgeleri ve başvuru formunu Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan,

Başvuru Formunu Kurumumuzdan veya Belediyenin internet sayfasından (//www.beykoz.bel.tr) temin edeceklerdir.

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

BAŞVURU KILAVUZU BIRADA

YORUM EKLE