Belediyeye 80 Ön Lisans ve Lisans Mezunu Memur Alımı Başlıyor!

Beyoğlu Belediyesi memur alımı için başvuru süreci başlıyor. 80 kişilik kadro ile Düz Memuru Alımı ve Zabıta Memuru Alımı yapılacak. İşte başvuru süreci.

Belediyeye 80 Ön Lisans ve Lisans Mezunu Memur Alımı Başlıyor!

Beyoğlu Belediyesi Memur Alımı yapacak.

Geçtiğimiz gün yayımlanmış olan ilana göre Beyoğlu Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı alanlardan 80 Memur Alımı yapacak. Belediye Memur Alımı ilanına göre Düz Memur ve Zabıta memuru Alımı pozisyonunda alım yapılacak. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylardan alım yapılacak olup kadro dağılımı ve başvuru şartları haberimizdedir.

80 Memur Alımı Kadro Dağılımı:

Beyoğlu Belediyesi Kadın Erkek adaylar içerisinden 80 kişilik boş kadro ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında,

 • Ön Lisans mezunu 30 ve Lisans Mezunu 20 Zabıta Memuru Alımı yapacak.
 • Düz Memuru Alımı için ise 5 Ön Lisans ve 25 Lisans Mezunu Memur alınacak.

Genel Başvuru Şartları:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır)

Özel Başvuru Şartları:

 • Zabıta Memuru ve Düz Memuru Alımı için adaylardan 2020 yılında yapılan KPSS'den Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak gerekmektedir.
 • Zabıta Memuru alımları için ise, Sınavın yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşından büyük olmamak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gereklidir.

Başvurular Başlıyor!

Adaylar başvurularını 28 Aralık 2002 tarihi ile 04 Ocak 2021 tarihleri arasında yapacaklar. Başvurular Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Caddesi No:121 adresindeki Beyoğlu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda başvuru yapacak adaylar ise [email protected] internet adresine yapılması gereklidir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 • Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.beyoglu.bel.tr)temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

YORUM EKLE