Belediye Lise Mezunu Sekreter Alımı İlanı Yayımladı ( Susuz Belediyesi )

Susuz Belediyesi personel alımı için iŞKUR'da ilan yayımladı. Lise mezun engelli adaylar içerisinden Kadın Erkek personel alımı yapılacak.

Belediye Lise Mezunu Sekreter Alımı İlanı Yayımladı ( Susuz Belediyesi )

 Susuz Belediyesi personel alımı için ilan yayımladı. Resmi gazete ve Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre  Susuz Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/D maddesi gereğince İŞKUR üzerinden sürekli işçi kadrosunda 1 Sekreter Alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5- Adayın herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

6- Engellilik raporu en az %40 olmak,

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Belediye personel alımı için adaylar başvrularına 15 kasım 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 19 Kasım 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE