Belediye KPSS 50 Puan İle Lisans Mezunu Memur Alımı Başvuru Süreci Başladı!

Geçtiğimiz gün yayımlanmış olan belediye memur alımı ilanına göre Düşük kpss puanı ile alım yapılacak. Peki şartlar nedir? Nasıl Başvuru yapılacak?

Belediye KPSS 50 Puan İle Lisans Mezunu Memur Alımı Başvuru Süreci Başladı!

26 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de Yayımlanmış olan belediye memur alımı ilanına göre farklı kadrolarda ve niteliklerde alım yapılacağı bildirilmişti. Başvuruların başlamasını bekleyen adaylar için süreç bugün başladı. Peki nasıl başvuru yapılacak? Nereden başvuru yapılacak? İstenen belgeler nedir?

KPSS 50 PUAN İLE KADRO DAĞILIMI:

Erzurum İli Şenkaya Belediye Başkanlığı bünyesine alımını yapacağı memur adayları için adaylardan KPSS'den en az 50 puan almış olmak şartı arayacak. Bu kapsamda 1 Muhasebeci, 1 Veri Hazırlama ve kontrol işletmeni ile 1 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere 3 kişi alacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

  • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile Bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,
  • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Şenkaya Belediyesi memur alımı başvuru süreci başladı. Bu kapsamda adaylar başvurularına 18 Mayıs 2020 tarihi itibari saat 08:00 itibari ile başlayacak ve en geç 22 Mayıs 2020 tarihi saat 17:00 a kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Başvurular, Elektronik ortamda, Belediyemiz www.senkaya.bel.tr internet adresine,  Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Şenkaya Belediye Başkanlığı Şenkaya / ERZURUM adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NEDİR?

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi,

 c) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

f) 2 adet biyometrik fotoğraf,

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti 

h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile Bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği. 

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 06:02
YORUM EKLE