Belediye KPSS 50 Puan İle Kadın Erkek Düz Memur Alımı Yapacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığında yayımlanmış olan ilana göre Sivas ilinde hizmet veren belediye ye KPSS ile memur alımı yapılacak.

Belediye KPSS 50 Puan İle Kadın Erkek Düz Memur Alımı Yapacak!

Belediyelere memur ve personel alımları devam ediyor. Gelen yeni bir duyuruya göre Sivas ilinde hizmet veren AKıncılar Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı pozisyonlarda personel alımı yapacak. Bu kapsamda adaylar başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. İşin Olsa ekibi olarak sizlere haberimizin devamında detayları aktarıyorum.

İLANIN DETAYLARI:

Akıncılar Belediyesi yayımladığı ilana göre İlk defa veta atanmak üzere memur alımı yapacak. Alımlar 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak yapılacak olup Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre 3 kişilik boş kadro ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında kadın erkek adaylar arasından düz memur alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
 • MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
 • Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, Kamu Yönetimi veya İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

BAŞVURULAR:

Akncılar Belediyesi memur alımı başvuruları 05 Mart 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 09 mart 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece mesi saatleri içerisibde istenen belgeler ile birlikte Akıncılar İlçesi, Fikret Tekin Cad. No: 2 adresindeki Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüneşahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020, 12:38
YORUM EKLE