Belediye Kadın Erkek Veznedar Memuru Alım İlanı Yayımladı

Bingöl Belediyesi tarafından yayımlanmış olan ilana göre Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından Veznedar alımı yapılacak. Peki şartlar nedir?

Belediye Kadın Erkek Veznedar Memuru Alım İlanı Yayımladı

Resmi Gazete'nin 02 Nisan 2020 tarihli yayımına göre Bingöl Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı pozisyonlarda ve niteliklerde veznedar alımı yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda alımlar 657 Sayılı Devlet memurlaırı kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında Kadın ve Erkek adaylar arasından KPSS puanına bakılarak veznedar alımı yapılacağını bildirdi.

KADRO DETAYLARI NEDİR?

Bingöl Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında Lisans mezunu 3 Veznedar ve Ön Lisans mezunu 2 Veznedar alımı yapılacak.

Lisans mezunları için Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi veya Ekonometri bölümlerinin birinden mezun olmak gerekli.

Ön Lisans mezunları için ise Meslek Yüksekokullarının Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı veya Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinin birinden mezun olmak yeterlidir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
  • İlan edilen veznedar kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekli,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

NASIL NE ZAMAN BAŞVURU YAPILACAK?

Bingöl Belediyesine veznedar alımı başvuruları 27 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Başvurular 09.00 ile 16.30 saatleri arasında şahsen istenen belgeler ile alınacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE