Başkente 250 Memur Alımı İlanı Resmi Gazetede Yayımlandı!

Resmi Gazete memur alımı ilanı yayımlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 kişilik kadro ile Memur alacak. İşte şartlar ve kadro dağılımı.

Başkente 250 Memur Alımı İlanı Resmi Gazetede Yayımlandı!

29 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete ilanları yayımlandı. Söz konusu ilana göre Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 250 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacak. Bu kapsamda elediye 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna göre istihdam edilmek üzere ve Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre 250 kişilik kadro ile Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

250 ZABITA MEMURU ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında olmak üzere Kadın Erkek adaylar içerisinden 250 kişilik boş kadro ile 150 Lisans ve 100 Ön Lisans mezunu zabıta memuru alımı yapacak. Başkent Memur Alımı için dağılım şöyledir;

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR:

  • 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans için KPSSp93 puan türünden en az 65 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alımı için adaylar başvurularına 14 Haziran 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece istenen belgelerle şahsen yapılacaktır.

RESMİ GAZETE İLANI

YORUM EKLE