Akseki Belediyesi Lisans Memur Alımı Başvuru Süreci Başladı

Belediye memur alımı için başvuru süreci başladı. KPSS Puanı ile Lisans Mezunu memur alımı yapılacak olup başvuru şartları ve kadro dağılımı şöyledir;

Akseki Belediyesi Lisans Memur Alımı Başvuru Süreci Başladı

Akseki Belediyesi Memur Alımı yapacak. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilan ile akseki belediyesi 2 Mühendis ve 2 Mimar olmak üzere toplamda 4 kişilik kadro ile Memur Alımı yapılacak. Kadın Erkek adayların başvuru yapabileceği söz konusu ilan için başvuru süreci başladı. Lisans Mezunu Memur alımı yapılacak olup mezuniyete göre kadro dağılımı ve özel nitelikleri haberimizde.

KADROA GÖRE ÖZEL NİTELİKLER:

Mühendis:

 • Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
 • İngilizce YDS’de En Az (D) düzeyinde puan almış olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Mimar:

 • Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Mimarlık bölümünden mezun olmak.
 • İngilizce YDS’de En Az (D) düzeyinde puan almış olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. *En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Adaylar başvurularına 15 Nisan 2021 tarihi ile başladı ve en geç 22 Nisan 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte Şahsen veya Elektronik ortamda yapılacaktır.

Elektronik Ortamda yapılacak başvurular, yaziisleri@akseki.bel.tr adresine şahsen veya iadeli taahütlü posta yoluyla Akseki Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. NO:39 Akseki / ANTALYA adresine gönderilebilecektir.

BAŞVURU BELGELERi:

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi ( Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE