4 Belediye Tekniker, İtfaiye Eri, VHKİ, Memur Alımı Yapıyor! KPSS 50, 55 ve 60 İle

Belediyeler memur alımı ilanları yayımlaya devam ediyor. Aile Bakanlığından gelen ilanlara göre 4 farklı belediye bünyesine farklı alanlarda memur alacak. İşte detaylar.

4 Belediye Tekniker, İtfaiye Eri, VHKİ, Memur Alımı Yapıyor! KPSS 50, 55 ve 60 İle

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmer Bakanlığı Kamu İlanları kısmında yayımlanan ilanlara göre Ülkemizde hizmet vermekte olan 4 farklı belediye bünyesindeki memur ihtiyacını karşılamak için farklı alanlarda memur alacak. Ayrıca ilanlara baktığımızda adaylardan Düşük KPSS puanı şartı aranacak olup puanı en az 50 olan adaylarda başvuru yapabilecek. Peki Belediyesine göre kadro dağılımı nedir? Başvuru şartları nedir?

ALIM YAPACAK BELEDİYELER:

Gülpınar Belediye Başkanlığı:

Belediye Kadın Erkek 1 Tekniker alacak.

Çiçekpınar Belediye Başkanlığı:

Çiçekpınar Belediyesi bünyesine 4 kişilik kadro ile ve 50 KPSS puanı ile, 2 İtfaiye eri, 1 Memur ve 1 Sağlk Teknikeri alacak.

Evreşe Belediye Başkanlığı:

1 VHKİ ( Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ), 1 60 KPSS puanı ile lisans mezunu memur ve 1 Ön Lisans mezunu memur alınacak.

Alay Belediye Başkanlığı:

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

KPSS ŞARTI:

Adaylardan 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60 veya 65 puan almış olmak şartı aranır.

BAŞVURULAR:

İlgili belediyelerin memur alımları için başvurular, Mayıs ayında alınacak ve başvurular, Şahsen, Online ve posta yolu ile yapılabilecek. İşte ilanların tam metni ve başvuru bilgileri.

Alay Belediyesi -04.05.2020 tarihinden 08.05.2020

Evreşe Belediyesi -27.04.2020 tarihinden 01.05.2020

Çiçekpınar Belediyesi -04/05/2020 tarihinden 08/05/2020

Gülpınar Belediyesi - 15.05.2020 tarihinden 18.05.2020

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021, 23:43
YORUM EKLE