3 Belediye KPSS En Az 50 Puan İle 261 Memur Alımı Yapacak

Belediyeler Memur Alımı ilanı yayımladılar. Yayımlanan ilanlar ile Düşük KPSS Puanına göre 261 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. Kadro ve şartlar haberde.

3 Belediye KPSS En Az 50 Puan İle 261 Memur Alımı Yapacak

Belediyeler memur alımı ilanları yayımladılar. Yayımlanan memur alımı ilanlarına göre 261 kişilik boş kadro ile Belediye Personeli Alımı yapılacak. Bu kapsamda 3 farklı belediye ilan yayımlamış olup en az 50 KPSS Puanı ile alım yapılacak. Bu kapsamda başvuru yapılacak kadrolar ve başvuru şartları için detayları haberimizde sizlerle paylaşacağız.

Hangi Kadrolarda Memur Alımları Yapılacak?

Yayımlanan belediye memur alımı ilanlarına göre alımlar;

  • Zabıta Memuru,
  • İtfaiye Eri,

kadrolarında memur alımları yapılacak.

KPSS En Az 50 Puan Şartı Var!

Adayların belediye memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmeleri için 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50, 60 veya 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları:

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Başvuru Şartları:

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilenen az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak gereklidir.

İlanların Detayları ve Kadro Dağılımı:

Şişli Belediyesi: 50 kişilik kadro ile Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi: 171 kişilik kadro ile 101 İtfaiye eri ve 71 Zabıta memuru alımı yapacak.

Fatih Belediyesi: 40 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

Fatih Belediyesi Lisans Mezunu 40 Zabıta Memuru Alımı İlanı

Muğla Büyükşehir Belediyesi KPSS En Az 50 ve 60 Puan İle 171 Memur Alımı

Şişli Belediyesi Kadın Erkek 50 Zabıta Memuru Alımı

YORUM EKLE