Sahil Güvenlik 2022 Yılı Uzman Erbaş Alımı İlanı Şartlar ve Kontenjan Dağılımı?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı ilanı yayımlandı. 2022 Yılı Askeri Personel alımı kapsamında Uzman Erbaş kılavuzu yayımlandı. 18 - 25 Nisan Başvurular.

Sahil Güvenlik 2022 Yılı Uzman Erbaş Alımı İlanı Şartlar ve Kontenjan Dağılımı?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı ilanı yayımlandı. 17 Nisan 2022 tarihi ile Resmi gazetede yayımlanmış olan duyuru ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 2022 yılı Uzman Erbaş alımı yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığından sonra yayımlanan duyuruya ile Sahil Güvenlik Komutanlığıda Uzman Erbaş Alımı gerçekleştireceğini bildirerek başvuru şartları ve Başvuru zamanı paylaştı.

Son olarak 18 Nisan 2022 tarihi ile gelmiş olan duyuruya göre Başvuru kılavuzunu da adaylara paylaşıldı.

Uzman Erbaş Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

Kimler Uzman Erbaş Alımı İlanına Başvuru Yapabilecek?

Uzman Erbaş alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar belirtilen bazı şartları taşıyor olmaları gerekliir. Bu yönde adaylardan genel, Yaş, Eğitim, Sağlık gibi nitelikleri sağlıyor olmak şartları aranacaktır.

Uzman Erbaş alımı için genel ve özel olarak,

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir,

ı. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mâhkum olmamak, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

l. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

m. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

n. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki şartları karşılamak),

o. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı Uzman Erbaş alımı başvuruları 18 Nisan 2022 tarihi itibari ile balayacak. Adaylara başvuru için bir haftalık süre verilmiş olup en geç 25 Nisan 2022 tarihine kadar başvuru alınacaktır. Başvurlar sadece e-Devlet şifresi ile aşağıdaki başvuru adresinden gerçekleştireceklerdir. Başvuru kılavuzu yayımlandığında adnında haberdar olmak için İşin Olsa mobil uygulamasını indirebilirsiniz....

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022, 10:58
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali Osman doruk
Ali Osman doruk - 2 yıl Önce

Nasıl baş furu yapacaz

Taner yılmaz
Taner yılmaz - 2 yıl Önce

Başvuru kaldirilmis neden

Murat bal
Murat bal - 2 yıl Önce

Hadi hayırlısı bakalım.

Ufuk karpuz
Ufuk karpuz - 2 yıl Önce

Kpss şartı istiyor mu

Abdullah
Abdullah @Ufuk karpuz - 2 yıl Önce

kpss şartı istemiyor

Hamdi b
Hamdi b - 2 yıl Önce

Anladığım askerliği yedek olarak yapanların neden başvuru yapamaması. Onlara kadro verildide bizim mi haberimiz olmadı

Şahin
Şahin @Hamdi b - 2 yıl Önce

Hamdi B'ye Yanıt: Yedek olarak askerlik yapanlar, asb veya sb farketmiyor. uzman olurken rütbe daha önceki gorevinden daha düsük diye statü farlindan dolayı yapamiyosun. asb veya sb aliminda da devlet sana diyo ki; biz sana bu şansı daha once verdik o zaman basvuru yapsaydin. olayin ozeti bu

Ercan t
Ercan t - 2 yıl Önce

Başvuru ekranları neden açılmıyor bilgisi olan var mı?