KKK, DKK, HKK 2020 Muvazzaf Astsubay Alımı Devam Ediyor! Genel ve Özel Şartlar?

TSK Kuvvet Komutanlıklarına 2020 yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı yapılacak. Başvuru süreci devam ediyor. Genel ve Özel şartları haberimizde.

KKK, DKK, HKK 2020 Muvazzaf Astsubay Alımı Devam Ediyor! Genel ve Özel Şartlar?

Türk Silahlı Kuvvetlerine 2020 yılı Astsubay alımı yapılacak. Kuvvet Komutanlıklarına Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay alımı başvuruları devam ediyor. Bu yönde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına astsubay alımı için adaylardan hangi nitelikler aranacak. Genel ve Özel şartlar nedir? 

Muvazzaf Astsubay Alımı Genel Şartları Nedir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  • Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
  • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
  • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,
  • Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
  • Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,
  • Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,
  • Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
  • Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak,

Özel Başvuru Şartları:

Adaylardan özel olarak, Yaş, KPSS, Eğitim, Sağlık gibi kriterler aranacak.

Yaş Şartı: Ön Lisans mezunu olanların 25 ve Lisans mezunu olanlarında 27 yaşından büyük olmamaları gereklidir.

Eğitim şartı: Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak.

KPSS Şartı: 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans mezunları için KPSSP3 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Ayrıca Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak.

Sağlık Şartı: Tüm seçim aşamaları ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir.

Başvuru Süreci Devam Ediyor!

Adaylar başvurularına 11 Aralık 2020 tarihi ile başlamış olup hala başvuru süreci devam ediyor. Başvurular en geç 25 Aralık 2002 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sistemi üzerinden Elektronik ortamda e-Devlet Şifresi ile gerçekleştireceklerdir.

Başvurular Hangi Durumda Geçersiz Sayılacak?

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

Başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.

 Başvuru Ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.

Adaylar başvuru esnasında haiz oldukları son mezuniyet derecesine istinaden KPSS puan türünden sınav aşamalarına çağrılır. Bu kapsamda, başvuru esnasında ön lisans mezunu olup KPSS P93 puan türünden çağrılan adaylar sınav aşamalarına kadar KPSS P3 puanı bulunmadığı halde lisans mezuniyeti aldıkları takdirde sınav aşamalarına alınmayacaklardır.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020, 10:26
YORUM EKLE