Jandarmaya Bekçi Alımı! Kırsalda Görev Yapacak Bekçiler için Teklif Mecliste!

TSK bünyesinde çalışmak üzere kırsal bölgede çalıştırılacak bekçi alımları ile ilgili teklif Meclise sunuldu. Aynı aslaka mahalle ve çarşı bekçilerinin de durumları görüşülecek.

Jandarmaya Bekçi Alımı! Kırsalda Görev Yapacak Bekçiler için Teklif Mecliste!

Günümüzün en sevilen mesleklerden biri olan bekçilik için meclise gelen teklif birçok adayı sevindirdi. Özellikle kırsalda, köyde yaşayan ve bekçi olmak isteyenleri sevindiren haberde meclise gelen tasarının kabul edilmesi durumunda Jandarma da artık bekçi alabilecek ve Jandarma bünyesinde istihdam edilen bekçiler kırsalda görev yapabilecek. Konu ile ilgili olarak teklif meclise gelmiş olmakla birlikte içerik ve detaylar haberimizde.

Teklifin Taslağı Meclise Gönderildi

Çarşı ve mahalle bekçiliği 2020 kanununda yapılması planlanan değişiklik için taslak hazırlandı ve görüşülmek üzere TBMM’ye gönderildi. Buna göre taslak olarak Plan ve Bütçe komisyonuna gönderilen değişikliğin kabul edilmesi durumunda 2020 yılında Jandarma bünyesinde de bekçi istihdamı olmasının önü açılacak. İlk kez 2017 yılından itibaren tekrar uygulanan çarşı ve mahalle bekçiliğinin alanı da genişleyecek ve birçok kişiye kırsalda da iş olanağı tanınmış olacak. Bekçiler hali hazırda suç oranının nispeten büyük olduğu büyükşehir belediyelerinde görev yapmaktadır.

Bekçilik Başvuru Şartları

Türk vatandaşı olmak, İlkokulu bitirmiş olmak, Askerlik ödevini bitirmiş olmak,18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,Memuriyete engel bir hali bulunmamak,Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak başta olmak üzere kılavuzda yayınlanan diğer şartları içermektedir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Gdug
Gdug - 2 yıl Önce

Lise gerekli

Korucuailesi
Korucuailesi - 2 yıl Önce

Mevcut güvenlik korucularının statüsü veya akıbeti ne olacak?

Emrah Duman
Emrah Duman - 2 yıl Önce

Mahale bekçi olmak istiyorum

osman
osman - 2 yıl Önce

orta okul mezunu alımlar yapılsın artık