Jandarma ve Sahil Güvenlik Alımlarında Yönetmelik Değişikliği

İçişleri Bakanlığı tarafından gelmiş olan duyuruya göre jandarma ve Sahil Güvenlik alımları için yönetmeliklerde değişiklik yapıldı. İşte detaylar.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Alımlarında Yönetmelik Değişikliği

Az önce gelmiş olan duyuruya göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Alımları için yönetmeliklerde değişilik yapıldığı belirtildi. Söz konusu yönetmelik değişikliği 08 kasım 2019 tarihi itinari ile Resmi Gazete'de yayımlandı ve adaylar detaylara aşağıdan ulaşabilecekler.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI TEMİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Söz konusu yönetmelik 35 Maddeden oluşmaktadır.

MADDE 1 – 8/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkez Komutanlığı Temin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y), (aa), (bb) ve (ıı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Diğer Değişikliklere ulaşmak için Buraya Tıklayınız.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TEMİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/4/2017 tarihli ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (r) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YORUM EKLE