jandarma ve Sahil Güvenlik 60 KPSS İle Astsubay Alımları Ne Zaman 2021

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı her yıl farklı alanlarda Astsubay alımı yapıyor. Peki 2021 yılı için alımlar ne zaman yapılacak? Şartlar Nedir?

jandarma ve Sahil Güvenlik 60 KPSS İle Astsubay Alımları Ne Zaman 2021

2021 yılı Astsubay alımı için geri sayım başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan Astsbay alımları için adaylar 2020 yılı KPSS puanı ile alımları bekleye başladılar. Geçtiğimiz yıl 2018 yılı KPSS puanı şartı istenmişti. Peki Kadın ve Erkek adaylarında başvuru yapabileceği Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay alımları ne zaman yapılacak? Kimler başvuru yapabilecek? İşte yüm detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Hangi Alanlarda Astsubay Alımları Yapılıyor?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik bağlı kurum ve kuruluşlarına istihdam eilmek üzere farklı alanlarda Sözleşmeli / Muvazzaf Astsubay alımları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda,

Jandarma Genel Komutanlığı alımları Sözleşmeli Olarak, Personel, Jandarma, İkmal, Maliye, Uçak/Helikopte r Teknisyeni, İstihkam, Bakım ve Muhabere alıyor. Muavzzaf olarak ise Salık alında alımar yapılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Alımları, Güverte, Makina, Kurbağaadam, İkmal, Uçak Bakım Personeli, Bilgi Teknolojileri, İdari alanlarında Astsubay alımı yapılıyor.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Astsubay alımları için Kadın Erkek adaylar başvuru yapabilecekler. Peki Adaylardan aranan nittelikler nedir? İşte detaylar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak, 

- Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

- Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek, -

- KPSS’den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

- Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini almış olmak,

- 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;  27 yaşını bitirmemiş olmak  ve Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu almak (uçak/helikopter teknisyeni branşı için bu rapora ilave olarak uçuşa elverişlidir sağlık raporu istenecektir.),

- Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeni ile ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

- Hamile olmamak,

2021 Yılı Astsubay Alımları Ne Zaman Başlıyor?

2020 Yılı için Jandarma ve Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları Şubat ayı içerisinde alınmıştı. 2021 yılı içinde Şubat sonu ve Mart ayı beklenmektedir. KPSS puanı ile yapılan Astsubay alımları için KPSS'den düşük puan almış olan adaylar için tercih edilen ilanlar içerisindedir. Bu kapsamda gelecek herhangi bir haberde ve gelişmede haberdar olmak için İşin Olsa Mobil Uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 23:39
YORUM EKLE