Yoğun Rağbet Gösteriliyor! Devam Eden Askeri Personel Alımı İlanı

İdlib olaylarından sonra MSB'nün devam eden askeri personel alımı ilanına yoğun rağbet gösterilmeye başlandı. Hangi sınıfa alım yapılıyor.

Yoğun Rağbet Gösteriliyor! Devam Eden Askeri Personel Alımı İlanı

Milli Savunma Bakanlığı her sene açık olduğunu tespit ettiği pıozisyonlar için çopk sayıda askeri personel alımları gerçekleştirmekte olup geçtiğimiz günlerde yayımlamış olduğu ilan doğrultusunda sözleşmeli er rütbesinde personel alımı yapılacağını belirtmişti. Buna göre başvurular olağan şekilde gitmeye devam ederken İdlib olaylarından sonra bir çok aday Türkiye'nin dört bir yanından başvurular yapmaya başladı ve yoğun rağbetin olduğu öğrenildi. Sizler için devam eden askeri personel alımı ilanı hakkında bilgi veriyoruz

Aranan Şartlar Nelerdir?

 • - Türk vatandaşı ve erkek olmak,
 • - En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 • - Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar),
 • - Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 • - Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak, (6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • - Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından, (b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
 • - Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
 • - Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • - Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • - Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,
 • - Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Adayların askeri personel alımı ilanına başvuru yapacak olan adayların bu şartları sağlaması gerekmektedir. Peki adaylar başvurularını nasıl yapabilir?

Nasıl Başvuru Yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er rütbesinde askeri personel alımı ilanına başvuru yapacak olan adayların öncelikle https://bit.ly/2TwC7lE linkini kopyalarak tarayıcılarının url bölümüne yapıştırması gerekmektedir. Ardından sisteme T.C. kimlik numaraları ve e devlet şifreleri ile giriş yapacak olan adaylar karşılarına çıkan formu kendisine özgü doğru olarak doldurması gerekmektedir. Tüm bilgiler doldurulduktan sonra adaylar istediği sınıf için başvurularını yapabilir.

YORUM EKLE