TSK Kadın Erkek 2019 Yılı Subay Alımları Devam Ediyor! Yaş, Eğitim, KPSS Detayları

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki eksiklik için dış kaynaktan muvazzaf subay alımları devam ediyor. Adaylardan aranan yaş, sağlık, eğitim ve KPSS detayları?

TSK Kadın Erkek 2019 Yılı Subay Alımları Devam Ediyor! Yaş, Eğitim, KPSS Detayları

TSK geçtiğimiz haftalarda yayımladığı ilana göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere subay alımı yapacağını ilan etmişti. Söz konusu ilan Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin adresi üzerinde ilan edilmişti. Bu kapsamda başvurularına ilanın yayım tarihi olan 23 Eylül 2019 tarihi itibari ile başlamışlardı. Hala başvuruları devam eden ilan için genel ve şartlar nedir?

İLANIN DETAYLARI NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri subaylık alımı için ilan yayımladı. TSK yayımladığı ilana göre 2019 yılı için Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay temini yapacağını belirtmişti.  Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı, temin faaliyetlerinin (eğitim dahil) herhangi bir aşamasında tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır.

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
 • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
 • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 • Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR:

 • 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak
 • Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,
 • Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,
 • Bando, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi, Eczacı sınıflarına başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmaksızın MSB’lığınca yapılacak Genel Kültür Sınavında başarılı olmak,
 • Kontrol İhbar sınıfı subay adayları için Psikomotor Testinde ve Türkçe ve İngilizce Okuma Testinde başarılı olmak,
 • Harita Mühendisi sınıfı subay adayları için yapılacak Üç Boyutlu Görüş Testinde başarılı olmak,
 • Askerliğine devam eden adaylar için birlik komutanlıklarından alınacak nitelik belgesine sahip olmak,

YAŞ ŞARTI:

Türk Sİlahlı Kuvvetleri adaylardan yaş niteliği olarak şu şartları arıyor. 01 Ocak 2019 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1992 ve daha sonraki doğumlular), Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular),Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular),

KPSS ŞARTI:

2018 veya 2019 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda, KPSSP3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2017 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)

EĞİTİM ŞARTI:

Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların Başvuru kılavuzundaki Tablo 1 dekigösterilen kaynak okul programlarından mezun olmak. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO1’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar başvuru yapabilecektir.

BAŞVURULAR:

Başvurular 23 Eylül 2019 tarihi itibari ile başlamış olup adaylar için hala başvuru süreci devam etmektedir. Adaylar başvurularını en geç 07 Ekim 2019 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2019, 11:47
YORUM EKLE