Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er alımı yapıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er alımı yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı 20 Topçu kontenjanı, 13 Serdümen Kontenjanı, 28 Motorcu Kontenjanı, 3 Elektrikçi Kontenjanı, 9 İkmalci Kontenjanı, 6 Sıhhıye kontenjanı olmak üzere toplamda 79 Kontenjan açmıştır. Alt kısımda verilen bilgilerde, Genel Başvurulara, İstenilen genel niteliklere, başvuru şartlarına, genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olarak başvuruda bulunabilirsiniz. TASNİF DIŞI EKİM 2014 SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA ÖNSÖZ Bu kılavuz sözleşmeli er kaynağı olarak, yönlendirici amaçla ve rehber olarak hazırlanmış olup, gerekli görüldüğü takdirde yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından değiştirilebilir. Bu nedenle adayların işlemlerini başvuru süresince Sahil Güvenlik Komutanlığı Genel Ağ (İnternet) sitesinde yer alan kılavuz üzerinden takip etmeleri bilgilerin güncelliği açısından önem arz etmektedir. Konuya ilişkin detaylar ilgili kanun, yönetmelik ve yönergelerde bulunmaktadır. Bu kılavuz ile ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler esas alınacaktır. Karşılaşacağınız sorunlar ve soracağınız sorular için Sahil Güvenlik Komutanlığından (İrtibat Noktası: 0 312 416 45 60) yardım alabilirsiniz. Adaylarınbaşvuruşartlarınıtaşıyıptaşımadıkları,kayıt-kabulaşamasında getirecekleri/gönderecekleri belgeler incelenerek kontrol edilecektir. Bu nedenle başvuru şartlarını tam olarak taşıyorsanız başvuru yapınız. BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR 1.Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; en az 8 yıllık ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile 31 Ekim 2014 tarihi itibarıyla (31 Ekim 2011 ve sonrasında terhis olanlar) terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla 25 yaşını (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar) bitirmemiş olanlar arasından yapılacaktır. (Adaylar; diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa sınıflandırı labilecek/yerleştirilebilecektir.) 2.Başvurular 31 Ekim - 14 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru esasları müteakip maddelerde açıklanmıştır. 3.2014 yılı içinde yapılan başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. (Başvuran adayların sayısının bir defada sınav yapılabilecek aday sayısı kapasitesinin üzerinde olması halinde idarece alınacak karara istinaden ilave sınav icra edilebilecek ve bu maksatla sınav grupları oluşturulabilecektir. Adaylar, bu kılavuzda belirtilen tarihlerde yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise başvurusu, 2014 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara da çağrılacaktır. Birden fazla sınav planlanması halinde, sınavlara çağırılacak adayların grupları sınava ilk başvuran adaydan itibaren belirlenecektir. Sınava adayların çağırılması Sahil Güvenlik Komutanlığının Genel Ağ (İnternet) sayfası üzerinden yapılacaktır. Başvuruda bulunan adaylar, sınav tarihlerinin ilanlarını Genel Ağ (İnternet) sayfası üzerinden takip etmekle sorumludurlar.) 2014 yılının son sınavına da Genel Ağ (İnternet) sayfası üzerinden çağrılmayan adayların, "şartları taşımaları halinde" 2015 yılında tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. 4.Başvuruları uygun olan adayların ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testleri (FKT) ve mülakat sınavları Sahil Güvenlik Komutanlığı/ANKARA'da, 25-28 Kasım 2014 tarihleri arasında icra edilecektir. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere asker hastanelerine sevk edilecektir. 5.Temin edilen adaylar; sözleşmeli er statüsünde Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer birliklerine tertip edileceklerdir. Bu personel, belirli bir süre sonunda istedikleri takdirde ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uygun görmesi halinde Sahil Güvenlik Komutanlığının farklı bölgelerindeki yüzer birliklerde görev yapabileceklerdir. 6.Kılavuzun tamamını okumadan başvuru yapmayınız. Başvuru esnasında doldurulan formlardaki bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. 7.Sözleşmeli er olacak adayların sorabileceği sorulara yönelik detaylı olarak hazırlanan "Sözleşmeli Erbaş ve Er Bilgi Broşürü" EK-G'dedir. SINIFI KAYNAK KONTENJAN GÖREVYERİ Topçu Başvuruda aranan genel şartları (7'nci madde) taşıyor olmak. 20 YÜZERBİRLİK Serdümen Başvuruda aranan genel şartları (7'nci madde) taşıyor olmak. 13 Motorcu -Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın "Motorcu, Bakımcı (Motor), Motorbot İşletmeni, Ulaştırma Makinist, Kademeci"sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak veya, -Meslek Liselerinin; Endüstriyel Kalıp, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi(Mekanik/Makine), Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, İş Makineleri Bakım ve Onarımı, Makine, Makine Bakım Onarımcılığı, Motor, Motor(Benzinli), Motor(Dizel) veya Tarım Makineleri Bakım ve Onarımcılığı, Otomotiv Elektromekanik bölümü mezunu olmak veya, -Meslek Yüksek Okullarının; Gemi Makineleri, Otobüs Tamir ve Bakım, Otomotiv Endüstrisi, Otomotiv, Motor, Gemi Makineleri İşletme Bölümü, Makine, Makine-Resim-Konstrüksiyon veya Otomotiv Teknolojisi, Endüstriyel Kalıpçılık bölümü mezunu olmak veya, -Fakültelerin; Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği bölümü mezunu olmak veya, -Motorculuk ile ilgili çıraklık/kalfalık/ustalık belgelerinden en az birine sahip olmak veya bu belgelere denk bir belge sahibi olmak. şartlarından en az birini sağlamak ve başvuruda aranan genel şartları (7'nci madde) taşıyor olmak 28 Elektrikçi -Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın "Elektrikçi, Jeneratör Operatörü, Sahra Kablocusu, Bakım (Elektrik)"sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak veya, -Meslek/Teknik Liselerinin; Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektromekanik Taşıyıcılar, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Mekatronik, Otomasyon, Otomatik Kumanda bölümü mezunu olmak veya, -Meslek Yüksek Okullarının; Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, Endüstriyel Elektronik, İletim ve Dağıtımı, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi bölümü mezunu olmak veya, -Fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak Elektrik- Elektronik bölümü mezunu olmak veya, -Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından verilen yüksek gerilim elektrik devrelerinde çalışabilirlik belgesine sahip olmak veya, -Elektrik ile ilgili kurs/sertifika/ustalık-kalfalık-çıraklık belgelerinden en az birine sahip olmak veya bu belgelere denk bir belge sahibi olmak. şartlarından en az birini sağlamak ve başvuruda aranan genel şartları (7'nci madde) taşıyor olmak 3 İkmalci -Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın İkmal işleri ile ilgili sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak,-Aşçılık Meslek Lisesi veya Aşçılık Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya, -İkmal işleri ile ilgili kurs/sertifika/bonservis-ustalık-kalfalık-çıraklık veya bu belgelere denk bir belge sahibi olmak belgelerinden en az birine sahip olmak, şartlarından en az birini sağlamak ve başvuruda aranan genel şartları (7'nci madde) taşıyor olmak 9 Sıhhiye -Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın "Sıhhiye" sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak veya,-Sağlık Meslek Lisesi, 2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının sağlık ile ilgili alan/bölümleri veya 4 yıllık Sağlık Yüksek Okulu mezunu olmak veya, 6 - Sıhhiye ile ilgili çıraklık/kalfalık/ustalık belgelerinden en az birine sahip olmak veya bu belgelere denk bir belge sahibi olmak.şartlarından en az birini sağlamak ve başvuruda aranan genel şartları (7'nci madde) taşıyor olmak TOPLAM 79 8.
BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, b.En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (Kılavuzda belirtilen okullara denk yurt dışındaki okullardan mezun olan adaylar; lisans/önlisans için Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK), ortaöğretim için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) denklik belgesi alacaktır.), c.Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak, ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (31 Ekim 2011 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), d.Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar), e.Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)nden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, f.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, g.Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)na karar verilmiş olsa dahi; (1)Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, (2)Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, (3)1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahküm olmamak, ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahküm olmamak, h.Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak, ı. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden "... Sınıfında/Sınıflarında Sözleşmeli Er Olur." kararlı sağlık raporu almış olmak (Adaylar Asker Hastanelerine sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.), i.EK-E'de bulunan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. NOT-1: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.
BAŞVURULARIN YAPILMASI VE BAŞVURULARIN KABULÜ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: a.Başvuruların yöntemi: (1)Başvurular 31 Ekim - 14 Kasım 2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evrakların/belgelerin Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.: 10 Bakanl ıklar/ANKARA adresine şahsen (elden)/posta/kargo yoluyla kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır. Başvuru kabulü için son tarih 14 Kasım 2014 olup bu tarihten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına gelen başvurular (posta/kargo kaynaklı gecikmeler dahil) dikkate alınmayacaktır. (2)Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri/evrakları başvuru süresi içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığında bulunduracaktır. Adaylar; diploma, nüfus cüzdanı, kurs bitirme belgeleri/sertifika vb. evrakların tıpkıçekimlerini gönderecekler, asıl nüshalarını göndermeyeceklerdir. (Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara ait belgeler "adayın kendisine veya adresine" iade edilmeyecektir.) b.Başvuru için gönderilecek evraklar/belgeler: (Askerlik hizmetini yerine getiren ve terhis olan adayların hazırlayacakları belgeler ayrı maddelerde verilmiştir. Lütfen sizinle ilgili olan maddede belirtilen evrakları hazırlayınız.) (1)ASKERLİK HİZMETİNİ YERİNE GETİRMEKTE OLAN adaylar tarafından hazırlanacak belgeler: Lütfen, sayfa 1-8'de bulunan "BİRLİK KOMUTANLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER" başlıklı açıklamaları dikkatlice okuyunuz ve dilekçe, kadro görevyeri yazısı ile nitelik belgesini burada belirtilen usullere göre tanzim ediniz/edilmesini talep ediniz. (a)EK-A'da örneği bulunan dilekçe (2 nüsha tanzim edilir ve bu dilekçeyle ilk amire müracaat edilir), (b)EK-C'de örneği bulunan hastane sevk talebi dilekçesi (1 adet asıl nüsha), (c)EK-Ç'de örneği bulunan Nitelik Belgesi (1 adet asıl nüsha), (ç) EK-D'de örneği bulunan kadro görev yeri yazısı (1 adet asıl nüsha), (d)Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi (fotokopisi): Adayın kendisine ait bir adet tıpkıçekimi, (e)Öğrenim diploması tıpkıçekimi: En son mezun olduğu okula ait diplomanın bir adet tıpkıçekimi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir. Diploma almaya hak kazanmış fakat diploması hazır olmayan adaylar ise, mezun oldukları okul müdürlüklerinden onaylı geçici mezuniyet belgesi getireceklerdir.) (f)Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesinin bir adet tıpkıçekimi, (g) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına Ad, Soyad, T.C.Kimlik Numarası ve başvurulan sınıf/sınıflar yazılacaktır.), (ğ) Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınan sicil kayıtlarından herhangi biri. Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı olanlar; ilgili mahkemece verilen kararının aslı ve tıpkıçekimini getireceklerdir.), (h) Yukarıda belirtilen belgelere ilaveten varsa; askerlik hizmetini sayfa 1-4/5'te belirtilen alımı yapılacak branşların hizalarında belirtilen ihtisaslarda yaptıklarına dair belge (Askerliğini ikmal işleri, sıhhiye, elektrikçi, motorcu, serdümen ve topçu kadrolarında yaptığını/yapmakta olduğunu gösteren birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler.). (2)TERHİS OLAN adaylar tarafından hazırlanacak belgeler: (a)EK-B'de örneği bulunan dilekçe (1 adet asıl nüsha), (b)EK-C'de örneği bulunan hastane sevk talebi dilekçesi (1 adet asıl nüsha), (c)Nüfus cüzdanı tıpkıçekimi (fotokopisi): Adayın kendisine ait bir adet tıpkıçekimi, (ç) Öğrenim diploması tıpkıçekimi: En son mezun olduğu okula ait diplomanın bir adet tıpkıçekimi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir. Diploma almaya hak kazanmış fakat diploması hazır olmayan adaylar ise, mezun oldukları okul müdürlüklerinden onaylı geçici mezuniyet belgesi getireceklerdir.) (d)Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesinin bir adet tıpkıçekimi, (e)Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına Ad, Soyad, T.C.Kimlik Numarası ve başvurulan sınıf/sınıflar mutlaka yazılacaktır.), (f)Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınan sicil kayıtlarından herhangi biri. Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı olanlar; ilgili mahkemece verilen kararının aslı ve tıpkıçekimini getireceklerdir.), (g)Terhis belgesinin Askerlik Şubesinden "ASLI GİBİDİR" onaylı bir adet önlü/arkalı tıpkıçekimi (Adaylar, bulundukları yerin Askerlik Şubesine terhis belgesinin asıl nüshası ile tıpkıçekim nüshasını götürecekler, Askerlik Şubesinde yetkili personel tarafından, tıpkıçekim nüshasına "ASLI GİBİDİR" kaşesi basılacak ve altı imzalanarak mühürlenecektir. Onaylatılmamış tıpkıçekim nüshaları kabul edilmeyecektir.), (ğ) Yukarıda belirtilen belgelere ilaveten varsa; askerlik hizmetini sayfa 1-4/5'te belirtilen alımı yapılacak branşların hizalarında belirtilen ihtisaslarda yaptıklarına dair belge (Askerliğini ikmal işleri, sıhhiye, elektrikçi, motorcu, serdümen ve topçu kadrolarında yaptığını/yapmakta olduğunu gösteren birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler.).
BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER: (Bu bölüm askerlik hizmetini yerine getiren adayların birliklerinde yapılacak işlemleri ve adayların ilgili amirlerince yerine getirilecek hususları kapsamaktadır.) a.Adaylar, EK-A'da örneği bulunan dilekçeden 2 nüsha tanzim ederler ve bu dilekçeyle ilk amirlerine müracaat ederler. b.İlgili Amirler tarafından: (1)Adayın dilekçesine istinaden EK-Ç'de örneği bulunan Nitelik Belgesi ve EK-D'de örneği bulunan kadro görev yeri belgesi usulüne uygun olarak hazırlanır (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı, branşı ve muhtemel terhis tarihi de yazılır. Nitelik belgeleri EK-Ç'de bulunan kontrol formunda belirtilen hususlara göre tanzim edilir.). (2)Bu belgelere ilaveten varsa aday ile ilgili; mahkeme evrakları ile Rehberlik Danışma Merkezi (RDM) sürecine ait tespitler ve arşiv araştırma sonuçları hazırlanır. (3)Hazırlanan belgeler ile adayın ilk amirine teslim etmiş olduğu 2 nüsha dilekçeden 1 adedi kapalı bir zarfa konarak mühürlenir ve (zarfı açmayacağı konusu adaya yazılı olarak tebliğ edilir) adayın başvuru süresini geçirmeyeceği makul bir süre içerisinde adayın kendisine teslim edilir. Diğer nüsha adayın özlük dosyasında muhafaza edilir. (4)Hakkında "Sözleşmeli er adaylığına kabulü uygun değildir." kararı verilmiş adaya, nitelik belgesi sonucu tebliğ edilerek nitelik belgesi adayın şahsi dosyasına konulur ve bu adaylar sınavlara gönderilmez. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmez. (5)Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulur. (6)Askerlik hizmeti devam eden adaylara; (a)Sınava gelirken nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri verilir. (b)Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilir.
BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI: Başvurusu kabul edilen adayların kimlikleri ile yanlarında getirecekleri belgeler, www.sgk.tsk.trGenel Ağ (İnternet) adresinden 18 Kasım 2014 tarihinden sonra ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta/telefon ile tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda bulunan adayların başvurularının kabul edilip edilmediği ile ilgili olarak ilan tarihinden önce herhangi bir şekilde bilgi verilmeyecektir. İKİNCİ BÖLÜM SEÇİM AŞAMALARI
1.GENEL ESASLAR: Başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen aşamalardan geçeceklerdir: a.Ön sağlık muayenesi, b.Fiziki kabiliyet testi (1500 metre koşu, mekik, şınav ve yüzme testleri), c.Mülakat sınavı, ç. Ön sağlık, fiziki kabiliyet testi ve mülakat sınavında başarılı olan adaylar için sağlık raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri.
2.ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, FİZİKİ KABİLİYET TESTİ VE MÜLAKAT SINAVI: Başvuruları uygun olan adayların ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testleri (FKT) ve mülakat sınavları Sahil Güvenlik Komutanlığı/ANKARA'da, 25-28 Kasım 2014 tarihleri arasında icra edilecektir. a.Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları: (1)Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar, (2)İleri derecede cilt bozuklukları, (3)Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu, (4)Beden hareket ve faaliyetleri ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar, (5)Ağız ve diş sağlığı (Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hastalık ve arazılar listesinin 28'inci maddesi kapsamında). (6)Adaylar EK-E'de bulunan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülecektir. b.Fiziki Kabiliyet Testi Uygulama Esasları: (1)Fiziki Kabiliyet Testi; oluşturulacak heyet tarafından, ön sağlık muayenesini geçen adaylara muayeneyi müteakip yapılacaktır. (2)Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, deniz şortu, terlik, havlu, bone ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Adaylar, mülakat sınavına da spor kıyafeti ile katılabileceklerdir.). (3)Adaylar; 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşları ile aşağıda ayrıntıları belirtilen yüzme testlerine tabi tutulacaklardır. Fiziki Kabiliyet Testi standartları EK-F'dedir. (4)Adaylar, her bir branştan (1500 metre koşu, mekik, sınav) baraj puanı aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacaklardır. Bir veya daha fazla branştan baraj puanını alamadıkları takdirde eleneceklerdir. (5)Adayların Fiziki Kabiliyet Testi notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir. (6)Fiziki kabiliyet testlerine katılacak adaylar herhangi bir sağlık sorununun olmadığını beyan ve kabul etmiş sayılacaklardır. Ayrıca, yüzme testine katılacak adaylar kılavuzda belirtilen yüzme standartlarını sağladıklarını ve yüzme testleri esnasında kılavuzda belirtilen testlerin icrasında adayların yüzme bilmemeleri nedeniyle meydana gelebilecek kazalardan ve sonuçlarından tamamen kendilerinin sorumlu olacaklarını kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır. (7)Aşağıda kriterleri belirtilen yüzme testlerinde başarısız olan adaylar, diğer sınavları kazanmış olsalar dahi sözleşmeli er olarak istihdam edilmeyeceklerdir. Adaylara uygulanacak yüzme testleri aşağıda olduğu gibidir. (a)Herhangi bir şekilde asgari 25 metre yüzebilme, (b)Su üstünde 30 saniye durabilme. (8)Yüzme testlerinde adaylar herhangi bir puanlamaya tabi tutulmayacak, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarında başarılı sayılacaklardır. (9)Fiziki kabiliyet testleri ve yüzme testleri için adaylar; eşofman, şort, spor ayakkabısı, havlu, terlik, mayo vb. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır. UYARI: Fiziki kabiliyet testlerinde başarısız olan adaylara, talep etmeleri durumunda başarısız oldukları testi tekrar etmesi için bir defaya mahsus ikinci bir hak verilir. c.Mülakat Sınavı Uygulama Esasları: (1)Mülakat sınavı, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat sınavı, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat sınav kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. (2)Mülakat sınavı; ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testinde başarılı olan adaylara Mülakat ve Sınıflandırma Kurulu tarafından uygulanacaktır. Mülakat sınavında asgari geçer not, 100 üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenecektir. ç.Sınıflandırma Uygulama Esasları: Adaylar, sınıflandırmaya esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifika ve/veya kurs belgelerinin aslını ve bir suret fotokopilerini başvuru evrakları ile birlikte Sahil Güvenlik K.lığına göndereceklerdir. Mülakat ve Sınıflandırma Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede bu belgeler ve adayın dilekçede yaptığı tercih/tercihler göz önünde bulundurulacaktır.
3.DEĞERLENDİRME: a.Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda asıl/yedek olarak yerleştirilecektir. b.Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet testi notunun %50'si ve mülakat sınavı notunun %50'si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
4.SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU / GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: a.Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asıl ve yedek aday listesi ile konuyla ilgili açıklamalar, www.sgk.tsk.trGenel Ağ(İnternet) adresinde tebliğ niteliğinde ilan edilecek/yayımlanacaktır. Bu ilanda asıl ve yedek olarak kazanan adayların Sahil Güvenlik Komutanlığı/ANKARA'dan teslim alacakları sağlık kurulu sevk evraklarının tarihi ile sevk evraklarını alırken yanlarında getirecekleri Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formların doldurulmasına ve teslimine ilişkin usullere yer verilecektir. b.Adayların sağlık kurulu raporu almak üzere asker hastanelerine sevkleri Sahil Güvenlik Komutanlığı/Ankara adresinden yapılacaktır. Adaylar, hastane sevk talebi dilekçelerinde belirttikleri asker hastanelerine sevk edilecektir. Sevk evraklarını adaylar elden teslim alacaktır. Sevk evrakları posta/kargo vb. yollarla adaylara gönderilmeyecektir. Ayrıca, adayların bağlı oldukları birliklerden veya farklı bir birlikten alacakları sevklere istinaden gönderilecek sağlık kurulu raporları geçersiz sayılacaktır. c.Halen silahaltında bulunan adaylara, sınavlar süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilir. ç. Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile 3 iş günü içerisinde sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. d.Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları " .................................................................................... sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur." kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden, posta veya kargo yoluyla Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.:10 Bakanlıklar/ANKARA (Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü) adresine teslim edecek/göndereceklerdir. e.Olumsuz sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 7 (Yedi) güniçerisinde ön bildirim belgesi ve itiraz dilekçesi ile şahsenSahil Güvenlik Komutanlığı/ANKARA adresine başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar bu merkezler tarafından kontrol hastanesine sevk edilecektir. f.Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak; olumlu ise aday, Sahil Güvenlik Komutanlığı/ANKARA adresinden başka bir asker hastanesine (Hakem hastanesine) sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır. (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.) g.Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların veya ".... sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur." kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmeyenlerin/göndermeyenlerin işlemleri sonlandırılacaktır. EKLER EK-A HALEN SİLAHALTINDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN DİLEKÇE (TIKLAYINIZ) EK-B TERHİS OLMUŞ ADAYLAR İÇİN DİLEKÇE (TIKLAYINIZ) EK-C HASTANE SEVK TALEBİ DİLEKÇESİ (TIKLAYINIZ) EK-Ç NİTELİK BELGESİ(TIKLAYINIZ) EK-D KADRO GÖREV YERİ YAZISI (TIKLAYINIZ) EK-EBOY KİLO ORANLARI (TIKLAYINIZ) EK-FFİZİKİ KABİLİYET TESTİ PUAN ÇİZELGESİ (TIKLAYINIZ)

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 12:54
YORUM EKLE